Berliński artysta Tobias Zielony i jego „fikcyjne” archiwum

Tobias Zielony urodził się w 1973 roku w Wuppertalu w Niemczech i jest jednym z najwybitniejszych młodych fotografów. Jego krytyczne podejście do dokumentaryzmu społecznego czyni jego twórczość jedną z najczęściej dyskutowanych na tle innych współczesnych artystów.

IDEA

Praca niemieckiego artysty Tobiasa Zielonego porusza temat fotografii i filmu jako nośników światła i czasu oraz skupia uwagę na kompleksowym zrozumieniu tego procesu.

Studio filmowe w Wolfen, które wcześniej zatrudniało 20000 pracowników, już nie istnieje. Projekt „Blackbox Wolfen” przedstawia fikcyjne archiwum fabryki łączące zdjęcia i wywiady z byłymi pracownikami, którzy pracowali w fabryce, a zwłaszcza w ciemnych pomieszczeniach. Były to prawie same kobiety. Szczególnie trudna była praca w niemal całkowitej ciemności, w zimnie lub cieple, z różnymi chemikaliami. Praca przymusowa była wówczas dość powszechna i jeśli robotnicy odmawiali pracy, zamykano ich w tzw. „czarnych skrzynkach”, gdzie musieli spędzać cały dzień w ciemności.

Dziś w Wolfen istnieje tylko jedna firma fotograficzna, produkująca specjalistyczny czarno-biały archiwalny piqlFilm. Niezwykły film, niosący zarówno obrazy, jak i kod cyfrowy, który może przetrwać nawet tysiąc lat.

„W moim projekcie Blackbox Wolfen wykorzystałem know-how Piql i ich unikalną technologię do stworzenia fikcyjnego archiwum o pracownikach fabryki filmów ORWO w Wolfen w Niemczech. Czarno-biały film archiwalny używany przez Piql jest nadal produkowany w Wolfen przez Filmotec. Współpraca z Piql była świetna, mimo że moje pytania były nietypowe, a moje podejście artystyczne stwarzało pewne wyzwania, udało nam się wszystko wspólnie rozwiązać. Dziękuję!!"

REALIZACJA

Tobias Zielony tworzy fikcyjne archiwum, w którym odtwarza doświadczenia pracowników dawnej wytwórni filmowej na starych nośnikach filmowych z Federal Archives i przechowuje dane na piqlFilm. Poprzez skorzystanie z piqlFilm Zielony zastanawia się, co pozostanie z takich historii i kto może znaleźć materiał w odległej przyszłości.

Projekt artystyczny Blackbox Wolfen jest częścią wystawy „Mining Photography: The Ecological Footprint of Image Production” w MKG Hamburg pod kuratorstwem Boaz Levin i Dr. Esther Ruelfs, Dyrektora Photography and New Media Collection w MKG, we współpracy z Kunsthaus WienGewerbemuseum Winterthur oraz HFBK Hamburg.

„Wystawa poświęcona jest historii materialności kluczowych zasobów wykorzystywanych do produkcji obrazu. Wykorzystując historyczne fotografie i współczesne zabiegi artystyczne, wystawa opowiada historię fotografii jako produkcji przemysłowej, ukazując, w jakim stopniu medium zostało głęboko splecione z ludzką zmiana otoczenia i wprowadza radykalnie nowe spojrzenie na ten temat.”