Razem tworzymy wartość

Wszyscy posiadamy wartościowe informacje, które wymagają stabilnego przechowywania.

W Piql zadbamy o to, aby Twoje cenne dane przetrwały długie lata w pełni bezpiecznie i w swojej stałej wiarygodnej postaci.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY

Unikalny nośnik pamięci wieczystej dla kultury

Piql oferuje usługę cyfrowej archiwizacji ośrodkom opiekującym się dziedzictwem narodowym. Korzystamy ze standardów archiwizacji wieczystej gwarantowanych przez naszą technologię, co obejmuje m.in. składanie depozytu w Światowym Archiwum Arktycznym. Dowiedz się więcej na przykładzie ośrodków, z którymi współpracujemy.

OCHRONA POUFNYCH INFORMACJI

Przyszłościowy nośnik pamięci masowej dla poufnych danych

Piql oferuje usługę cyfrowej archiwizacji firmom strzegącym poufnych danych. Korzystamy z wysokich standardów bezpieczeństwa gwarantowanych przez naszą technologię, co obejmuje m.in. zgodność z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych oraz bezpieczne przechowywanie online i offline. Dowiedz się więcej na przykładzie firm, z którymi współpracujemy.

Kiedy ludzie się z nami łączą, zawsze następuje jakaś zmiana dla świata.