Piql odmienia archiwa sądowe w Indiach

The High Court of Madhya Pradesh potrzebował innowacyjnego rozwiązania do długoterminowego przechowywania historycznych dokumentów prawnych. Piql zapewnia niezrównane usługi spełniające wymagania dotyczące przechowywania danych dla sektora sądownictwa. Żadne inne rozwiązanie nie jest na tyle przystępne cenowo oraz dopasowane do potrzeb klienta jak i wydajne w zabezpieczaniu cyfrowej pamięci masowej.

IDEA

High Courts w Indiach gromadzą duże ilości cennych danych, które muszą być przechowywane przez długi czas. Wiele z tych danych było w formie papierowej, a sądy chcą zdigitalizować swoje papierowe dokumenty ze względu na rosnące koszty przechowywania.

The High Court of Madhya Pradesh potrzebował digitalizacji i zachowania ponad 50 milionów stron formatu A4 historycznych spraw sądowych.

W przypadku prawnych historycznych danych, które wymagają długoterminowego zabezpieczenia, technologia oparta na migracji jest nie tylko nieodpowiednia, ale również w dłuższej perspektywie może stwarzać problemy. Rozwiązania stosowane w przechowywaniu dokumentów w formie papierowej stają się bardzo drogie, a same wolumeny nie są wygodnym źródłem, aby wyszukiwać pożądane informacje. The High Court chciał przechowywać dokumenty w formie wizualnej na kliszy, tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych mikrofilmów. Dodatkowo potrzebne były cyfrowe metadane i funkcje indeksowania, aby umożliwić sprawne wyszukiwanie i pobieranie danych.

Piql dostarczył produkt wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Zarówno my, jak i nasz klient jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu.​

REALIZACJA

Firma Piql została zaangażowana w świadczenie tej usługi za pośrednictwem Tata Consultancy. Oferta Piql była wyjątkowa, ponieważ stanowiła jedyne rozwiązanie, które było wolne od migracji, offline i odpowiednie do długoterminowego przechowywania danych. Nikt na tradycyjnym rynku mikrofilmów nie dorównuje szybkością produkcji i wydajnością przemysłowemu systemowi Piql, ani nie jest aż tak przystępne cenowo w zakresie długoterminowej archiwizacji.

PiqlFilm to nośnik pamięci offline, ograniczający zużycie energii elektrycznej i zajmujący niewiele miejsca w porównaniu z papierem. Ponadto to rozwiązanie umożliwia szybkie wyszukiwanie i pobieranie poszczególnych dokumentów. Robimy to poprzez automatyczne wyodrębnianie metadanych i indeksowanie informacji z plików w połączeniu z ręcznie wprowadzanymi metadanymi.

Rozwiązanie Piql zapewniało również bardzo potrzebną rzecz, jak bezpieczeństwo i integralność danych. Odporność i długowieczność piqlFilm miały również kluczowe znaczenie dla High Court.