Digitalizacja map Słowacji

The Geodetic and Cartographic Institute of Bratislava (GKU) jest organizacją budżetową powołaną przez Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak Republic do realizacji zadań administracji państwowej w zakresie geodezji, kartografii i katastru nieruchomości.

IDEA

Dziś Instytut wdraża, zarządza i rozwija system informatyczny geodezji, kartografii i katastru. Mapy katastralne są wykorzystywane wraz z innymi dokumentami do rejestru nieruchomości, podatków i innych potrzeb państwa. Przechowywane są w Cadastral Offices, a część w Central Archive of Geodesy and Cartography. Są częścią dokumentacji katastralnej.

Od czasu wprowadzenia katastru nieruchomości w XVII w. aż do dzisiaj powstało wiele serii map. Mapy są ważnym źródłem informacji, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych, czy nawet na przyszłość.

Fundusz mapowy GKU składa się z arkuszy tworzonych w różnych okresach czasu, w różnych skalach i o różnej jakości technicznej. Ponieważ zbiory archiwalne, zwłaszcza mapy, wykorzystywane są także w wielu innych dyscyplinach naukowych, Instytut (wraz ze swoim archiwum) został włączony do sieci archiwów państwowych o szczególnym znaczeniu. W celu zachowania treści biuro prowadzi obecnie proces digitalizacji, w celu zachowania danych historycznych na przyszłość.

REALIZACJA

Początki digitalizacji map katastralnych i pierwsze eksperymenty z wykorzystaniem skanerów sięgają 1991 roku. Mapy katastralne są obecnie digitalizowane w technologii skanowania, która umożliwia konwersję serii map z postaci analogowej na cyfrową.

Zeskanowane materiały wyjściowe są gotowe do dalszej obróbki, a każdy plik cyfrowy jest wzbogacany o metadane. Aby sprostać temu wyzwaniu, jakim jest archiwizacja offline zapewniająca dostęp do danych w przyszłości, Instytut poszukiwał solidnego i bezpiecznego rozwiązania do długoterminowego przechowywania danych. Technologia Piql najlepiej spełniła ich wymagania.

"W dzisiejszej erze cyfryzacji sukces transformacji cyfrowej bierze się z dobrze zaplanowanej współpracy. Najważniejszą [częścią] dla nas było zabezpieczenie naszych danych historycznych w formacie, który będzie trwał wiecznie. I nie mam wątpliwości, że Piql spełnił wszystkie nasze potrzeby”.

Możliwości techniczne stanowiska skanowania umożliwiają digitalizację map w postaci czarno-białej (binarnej) lub kolorowej w formacie wyjściowym TIF z rozdzielczością 400 DPI. Pliki zostały przekonwertowane do takiego formatu, aby zapewnić ich czytelność w przyszłości, oraz zapisane na piqlFilm.

PLANY

Celem GKU Bratysława jest pełna digitalizacja map katastralnych gromadzonych w dokumentacji wydziałów katastralnych urzędów powiatowych i w Central Archive of Geodesy and Cartography oraz opisywanie danych rastrowych za pomocą metadanych. Współpraca jest kontynuacją autorskiego projektu piqlFilm-GO.