Archiwum miejskie Mühlhausen

Archiwum miejskie Mühlhausen podtrzymuje historyczną tradycję dawnego wolnego cesarskiego miasta Mühlhausen. Archiwum jest odpowiedzialne za zachowanie wszystkich dokumentów o wartości historycznej z administracji miejskiej.

IDEA

Archiwum posiada obszerny zbiór czterech niezależnych bibliotek, liczący 23000 woluminów dotyczących historii miasta i regionu, historii reformacji i wojny chłopskiej oraz historii prawnej i medycznej XVII i XVIII wieku.

Archiwum, chcąc zapewnić przyszłość swoim zbiorom, przystąpiło do digitalizacji, najpierw cyfryzując najcenniejsze obiekty. Jest to projekt w toku, a tylko niewielka część kolekcji jest obecnie zdigitalizowana.

Ponieważ digitalizacja to dopiero pierwszy krok całego procesu, archiwum potrzebowało rozwiązania do cyfrowego przechowywania danych, które zabezpieczyłoby dane na przyszłość w przystępnej cenie.

REALIZACJA

Piql oferuje jedyne przyszłościowe rozwiązanie do cyfrowego przechowywania danych o znacznej wartości historycznej.

Ponieważ znaczna część kolekcji była przechowywana w formie analogowej na mikrofilmach, firma Piql zaoferowała dostosowane rozwiązanie o większej trwałości, większej przystępności cenowej i gwarantowanym przyszłym dostępie do rosnącej kolekcji cyfrowej.

Unikalna technologia Piql, umożliwiająca przechowywanie danych wizualnych i binarnych w jednym, na wiecznym nośniku gwarantującym dostęp w przyszłości, była prostym wyborem dla archiwum. Archiwum było w stanie połączyć zbiory analogowe i cyfrowe za pomocą hybrydowego rozwiązania filmowego — jedynego tego rodzaju rozwiązania dostępnego na rynku. Archiwum jest teraz w pełni bezpieczne — z gwarantowanym dostępem w przyszłości.

PLANY

Archiwum kontynuuje digitalizację swojej kolekcji, aby w przyszłości zabezpieczyć więcej swoich danych. Ten projekt okazał się takim sukcesem dla archiwum, że Piql oferuję usługę dla innych archiwów miejskich i państwowych.