Narodowe skarby Brazylii przechowywane na Svalbardzie

Arquivo Nacional, czyli Brazylijskie Archiwum Narodowe, gwarantuje ochronę dziedzictwa narodowego poprzez konserwację, przetwarzanie techniczne i zarządzanie dostępem do swoich akt.​

IDEA

Archiwum zawiera 2,5 petabajta informacji, w tym tysiące dokumentów, liczny zbiór dziesięciu witryn elektronicznych, siedem baz danych i 42 narzędzia badawcze. Archiwum posiada również bogaty zbiór analogowy.

Posiadanie tak bogatej kolekcji może stanowić poważne wyzwanie dla przyszłego zarządzania. Wiele archiwów polega na strategiach migracji, aby zapewnić dostępność danych, ale może to być kosztowne i ryzykowne w przypadku archiwów z licznymi zbiorami. Zbiory są również często przechowywane w różnych starszych systemach, a proces digitalizacji zapisów analogowych może być niewystarczający.

Treści stworzone cyfrowo stanowią prawdopodobnie największe wyzwanie w związku z szybkimi zmianami technologicznymi, które po krótkim czasie powodują starzenie się technologii. Oznacza to wyścig z czasem, aby upewnić się, że dane nie są uwięzione na nieczytelnych nośnikach lub w nieczytelnych formatach.

„Jesteśmy dumni, że możemy tworzyć historię Brazylii, będąc częścią tego ważnego momentu zdeponowania w Arktycznym Archiwum Światowym najcenniejszych dokumentów od XVI do XX wieku. Robiąc to teraz, zapewniamy przyszłym pokoleniom dostęp do tego historycznego skarbu.”

Ricardo Marques, Dyrektor National Archives of Brazil

Przewodniczący Constitutional Congress Ulysses Guimarães trzyma kopię Konstytucji z 1988 roku

REALIZACJA

Szef archiwów narodowych Brazylii, Ricardo Marques, wyraził zaniepokojenie bezpieczeństwem danych, uwzględniając również apokalipsę. Podkreślił ryzyko związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa cybernetycznego i uważa, że przechowywanie danych na Svalbardzie jest bezpieczną opcją. On również zabezpieczył kopię konstytucji swojego narodu w skarbcu AWA, a także dokumenty historyczne dotyczące niewolnictwa i jego zniesienia.

Po naświetleniu rolki filmu, w przeciwieństwie do danych cyfrowych, nie mogą być edytowane ani zdalnie hakowane. Brazilian National Archive zainteresowało się tym niezależnym rozwiązaniem Piql, ponieważ sam ma problemy z rosnącymi kosztami digitalizacji i migracji danych. Z myślą o stopniowym przekształcaniu archiwum w miarę upływu czasu, pierwszy projekt zachowania najważniejszych dokumentów historycznych na piqlFilm został ukończony i zdeponowany w Arctic World Archive.

PLANY

Nowe miejsce przechowywania danych, zwane World Arctic Archive, zostało zbudowane na skraju ziemi, na Svalbardzie w Norwegii, wewnątrz góry na odległej wyspie na Oceanie Arktycznym. Svalbard to strefa zdemilitaryzowana, archipelag wysp pod zwierzchnictwem Norwegii, ale zaprzysiężonych światowemu pokojowi i wolności.