Ochrona „Złotego skarbu” historii Czeskiego Radia

Czeskie Radio zdecydowało się skorzystać z usług Piql, aby zachować cenne nagrania i niezapomniane momenty historii radia dla przyszłych pokoleń.

Český Rozhlas (Czeskie Radio) jest krajowym nadawcą publicznym w Republice Czeskiej i działa od 1923 r. Radio jest drugim najstarszym w Europie nadawcą i i zawiera prawie 100 lat historycznych treści i nagrań, nie tylko z Czech i Słowacji, ale także z innych źródeł w Europie i na całym świecie.

Archiwum radiowe przechowuje obecnie 220000 godzin nagrań dźwiękowych, miliony dokumentów i stron nagrań muzycznych, takich jak notatki i czasopisma, zawierających bardzo bogate dziedzictwo narodowe. Archiwum dźwiękowe składa się z nagrań przemówień, wywiadów, wydarzeń historycznych, archiwum audycji oraz różnych nagrań dźwiękowych i dzieł muzycznych. Część kolekcji jest nadal analogowa, te historyczne nagrania są systematycznie digitalizowane od 2002 roku, natomiast nagrania z ostatnich lat są w postaci cyfrowej.

Do przechowywania danych wykorzystywany jest zaawansowany system oparty na Oracle HSM. System wykonuje trzy identyczne kopie cyfrowe każdego nagrania, jedna umieszczana jest w zrobotyzowanej bibliotece dźwiękowej nagranej na taśmie kasetowej, a pozostałe dwie kopie są przechowywane osobno – każda w innym miejscu ze względów bezpieczeństwa.

IDEA

Zabezpieczające informacje za pomocą tradycyjnych metod migracji, Czeskie Radio potrzebowało super-bezpiecznego, „odpornego na awarie” rozwiązania do przechowywania cyfrowych nagrań dźwiękowych, jednak były problemy z trafieniem na takie, które zapewniałoby pożądany poziom bezpieczeństwa.

Pomimo obecnych wyrafinowanych metod przechowywania danych, nadal istnieje pewne ryzyko, że pamięć narodowa może z czasem zostać utracona z powodu błędów podczas procesów migracji z nośnika na nośnik, przestarzałego oprogramowania lub sprzętu, czy też z braku pieniędzy na pomyślne zarządzanie danymi. Ponadto instytucja była zainteresowana zapewnień autentyczności materiału cyfrowego, lecz też nie było na to żadnego prostego rozwiązania.

Český Rozhlas spodobało się podejście Piql do zabezpieczania danych, więc zdecydowało się nawiązać przełomową współpracę. Zobowiązując się do projektu zastosowania tej metody przechowywania danych, Český Rozhlas zdecydowało się wybrać niektóre z ich najbardziej ukochanych i niezastąpionych aktywów. Projekt został nazwany „Złotym skarbem” i obejmował m.in. autentyczne nagrania z powstania praskiego w maju 1945 r., nagrania z sowieckiej inwazji na Czechosłowację w 1968 r., przemówienia prezydentów, królów i premierów oraz dokumentację procesów politycznych po zbrodniach wojennych II wojny światowej.

„Piql Preservation Services to intrygujące rozwiązanie do bezpiecznego i długoterminowego przechowywania danych, co jest dla nas bardzo istotne”.

REALIZACJA

Piql wdraża rozwiązanie typu open source, niezależne od technologii i dostawcy, które gwarantuje przyszły dostęp do przechowywanych treści. Był to jeden z głównych wyróżników systemu zabezpieczania, na którym można było polegać w przyszłości.

Po tym, jak Český Rozhlas określiło rodzaj treści, które chciałoby zabezpieczyć, stało się oczywiste, że aby zapewnić dostępność do danych w nadchodzących dziesięcioleciach, potrzebna była współpraca z Piql w celu uzupełnienia opisów metadanych treści. Ponadto zalecono, aby wszystkie nagrania dźwiękowe były przechowywane w otwartym formacie WAV. Uprawnia to Piql do pisania specyfikacji formatu w tekście czytelnym dla człowieka wraz z treścią i metadanymi, a tym samym umożliwia przyszłe sprawdzanie informacji niezależnie od rozwoju technologii i jej starzenia się.

Gdy treść zostanie bezpiecznie zapisana na piqlFilm, nigdy nie trzeba jej ponownie migrować i dzięki temu może być przechowywana w archiwum Český Rozhlas przez stulecia bez potrzeby jakichkolwiek przyszłych zasobów, aby utrzymać ją „przy życiu”.

PLANY

Osiągając wyniki udanej współpracy przechowywaniu ich „Złotych skarbów”, Český Rozhlas chciałoby nadal chronić więcej swoich cennych nagrań dźwiękowych poprzez coroczne zabezpieczanie ich najbardziej niezastąpionych aktywów.