Piql jako zaufane medium przechowywania historycznych skarbów firmy Siemens

Siemens to globalna firma skupiająca się na obszarach automatyzacji, elektryfikacji i cyfryzacji. Założona w 1847 roku firma Siemens odegrała imponującą rolę w kształtowaniu ewolucji technologicznej Niemiec, Europy i całego świata.​

IDEA

Siemens Historical Institute prowadzi jedno z największych i najbardziej znanych archiwów korporacyjnych w Niemczech. Składające się z dokumentów, książek, filmów i innych obiektów archiwum obejmuje około 10000 metrów powierzchni półek i 10 terabajtów informacji. Stale powiększająca się kolekcja obejmuje milion historycznych zdjęć, nagrania różnych przemówień, 8000 filmów i 10000 obiektów zabytkowych. Tak bogata historia jest zbyt cenna, by ją stracić.

„Dla najcenniejszych źródeł w naszych archiwach korporacyjnych chcieliśmy znaleźć szczególny dom, „miejsce na wieczność”. Zachowanie tego, co najważniejsze - to nasze wspólne zadanie, nasze zobowiązanie i nasz cel. Tylko w ten sposób możemy zostawić przyszłym pokoleniom to, co naprawdę się liczy”.

REALIZACJA

Piql oferuje jedyne przyszłościowe rozwiązanie do cyfrowego przechowywania informacji o znacznej wartości historycznej. Siemens powierzył firmie Piql cyfrowe zabezpieczenie dokumentów założycielskich i listów Wernera von Siemensa, człowieka, który zmienił świat. Bezmigracyjne rozwiązanie Piql było łatwym wyborem dla firmy Siemens, która potrzebowała ostatecznego zabezpieczenia, aby dokumenty nigdy nie zostały utracone i aby przetrwały wiele pokoleń.

Firma Siemens zdecydowała się również na przechowywanie swoich danych w bezpiecznym Arctic World Archive, obok innych globalnych skarbów, takich jak Archiwa Narodowe Meksyku, obrazy Edvarda Muncha i starożytne rękopisy z Watykanu.

Firma Siemens doceniła innowacyjne, specjalnie zaprojektowane rozwiązanie, spełniające wymogi OAIS dzięki dobrze sprawdzonej technologii. Piql jest równie łatwy w użyciu jak każda inna technologia cyfrowa, ale zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo, integralność i długowieczność. Piql zapewnił firmie Siemens ostateczne ubezpieczenie najcenniejszych fragmentów historii.

„Jesteśmy przekonani, że podejście Piql do długoterminowej archiwizacji w Arctic World Archive jest właściwe dla niektórych z naszych najcenniejszych dokumentów. Jestem przekonany, że razem możemy pracować w naszych własnych obszarach odpowiedzialności, aby pozostawić najcenniejsze dobra kulturowe potomnym i zachować to, co najważniejsze”.

PLANY

Przedstawiciele firmy Siemens zdeponowali dane w Arctic World Archive na początku 2019 r. Siemens Historical Institute stwierdził, że Piql dzieli się swoją najważniejszą misją, jaką jest „ochrona niezastąpionych informacji i zapewnianie rządom, organizacjom, firmom i osobom prywatnym spokoju ducha”.