Uchwycić historię na zawsze razem z Alinari

Fratelli Alinari to jedna z najstarszych firm fotograficznych na świecie, założona we Florencji we Włoszech w 1852 roku. Jej archiwa zawierają 5,5 miliona fotografii, od dagerotypów po współczesne zdjęcia cyfrowe z całego świata.​

Fratelli Alinari to jedna z najstarszych firm fotograficznych na świecie, założona we Florencji we Włoszech w 1852 roku. Jej archiwa zawierają 5,5 miliona fotografii, od dagerotypów po współczesne zdjęcia cyfrowe z całego świata.

IDEA

Jakiś czas temu Alinari rozpoczął projekt zabezpieczania swoich fotografii, dagerotypów, ambrotypii, odbitek albuminowych, odbitek żelatynowo-srebrowych i szklanych płyt kolodionowych, których digitalizacja stanowiła pierwszy etap projektu.

Dzięki temu projektowi Alinari odkrył, że jego obecna strategia zabezpieczania nie jest optymalna i w obecnych warunkach obraz nie jest stabilny, może zniknąć za zaledwie kilka lat. Alinari potrzebował odpornego na czas, trwałego nośnika do zabezpieczenia swoich fotografii, a także rozwiązania zapewniającego najwyższą ochronę i długowieczność.

Rozwiązanie stanowiące pamięć masową Piql zostało wspólnie przetestowane, co udowodniło, że jest odporne na ponad 500 lat i może zapewnić wieczne zabezpieczenie cennych zasobów dla przyszłych pokoleń. Taśma piqlFilm jest uważana za wieczysty nośnik danych, idealny do długoterminowego zabezpieczenia historii, tej zbyt cennej, by ją utracić.

Italian ruins. Image from 1860. Fratelli Alinari ©

„Zdecydowaliśmy więc, że Piql jest najlepszym dostępnym na rynku rozwiązaniem zapewniającym na poziomie przemysłowym wyjątkowo bezpieczny mechanizm do długoterminowego przechowywania cennych obrazów”.

REALIZACJA

Długowieczność taśmy filmowej w połączeniu z gwarantowaną dostępnością cyfrowych danych w przyszłości sprawił, że Piql był oczywistym wyborem dla Alinari. To bezpieczne rozwiązanie dało Alinari pewność, że obrazy będą żyć długo po naszym odejściu, bez potrzeby migracji danych z nośnika na nośnik w trakcie ewolucji platform.

Na potrzeby projektu pilotażowego firma Alinari zidentyfikowała ponad pięćset arcydzieł z XIX wieku, wybranych ze względu na ich wartość kulturową, historyczną, ekonomiczną i edukacyjną. Obrazy zostały zapisane na piqlFilm zarówno w postaci cyfrowej o wysokiej rozdzielczości, jak i wizualnej, zanim taśma została bezpiecznie złożona w Arctic World Archive. Jest to idealne miejsce do przechowywania pamięci o świecie. Położenie geograficzne, arktyczny klimat i status tego miejsca zapewniają, że przechowywane tam dane będą żyły wiecznie, dla przyszłych pokoleń.

PLANY

Po zabezpieczeniu ponad 500 arcydzieł w Arctic World Archive, Alinari uwierzył w technologię Piql i uważa ją za najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie do długoterminowego przechowywania cennych danych.