UNICEF zabezpiecza zapisy o Prawach Dziecka

Założony w 1946 roku United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) jest agencją ONZ odpowiedzialną za udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej dzieciom na całym świecie.

IDEA

UNICEF działa w ponad 190 miejscach, aby ratować życie dzieci, bronić ich praw i pomagać im w realizacji swojego potencjału, od wczesnego dzieciństwa do okresu dojrzewania. Potrzebą organizacji jest zabezpieczenie zapisów w dokumencie, który według UNICEF jest jednym z najważniejszych na świecie, aby mieć pewność, że nigdy nie zostanie utracony. Świadomi krótkiej żywotności większości cyfrowych nośników danych, UNICEF chciał czegoś trwałego, co zabezpieczyłoby dokument i zapewniało jego przetrwanie dla przyszłych pokoleń. W ramach 30. rocznicy podpisania konwencji i World Children’s Day UNICEF wystartował kampanię poruszającą temat tego, jak prawa dzieci są częścią naszego ludzkiego DNA.

Pomysł na cyfrowe zabezpieczenie dokumentu w DNA był ekscytującym sposobem na uzupełnienie kampanii, świętowanie rocznicy i promowanie znaczenia praw dziecka. DNA to nowa technologia, która wciąż jest w fazie opracowywania. Oferuje ogromne korzyści pod względem trwałości i pojemności, jednak ze względu na jeszcze nieopracowaną technologię pozyskanie informacji w przyszłości może być skomplikowane i wymagać znacznych mocy obliczeniowych. Oprócz technologii umożliwiającej wieczne zabezpieczenie dokumentu, UNICEF poszukiwał miejsca, w którym mógłby być bezpiecznie przechowywany.

Większość dokumentów, zdjęć, filmów i innych danych jest przechowywana cyfrowo, w tym CRC. Problem z pamięcią cyfrową polega na tym, że technologia szybko staje się przestarzała; dyskietki, płyty CD, a nawet pamięci USB są na to dobrymi przykładami. Obecnie większość naszych danych cyfrowych przechowujemy w „chmurze”. Wbrew nazwie oznacza to, że polegamy na fizycznych dyskach twardych podatnych na przerwy w dostawie prądu, ataki hakerów, wojny i klęski żywiołowe.​

REALIZACJA

UNICEF zdecydował się przechowywać dokument w Arctic World Archive (AWA) jako wkład w rosnącą kolekcję światowej pamięci. Oprócz przechowywania danych na DNA, UNICEF zdecydował się również na przechowywanie informacji na taśmie piqlFilm, gwarantującej możliwości pozyskania danych w przyszłości, niezależnie od tego, jak długo są przechowywane. Taśma piqlFilm zachowuje specyfikację formatów plików i oprogramowania do dekodowania w postaci czytelnego dla człowieka zapisu, który może być zawsze odczytany.

Połączenie tych dwóch nośników danych stanowi bardzo duże prawdopodobieństwo, że plik przetrwa i będzie dostępny w przyszłości. Konwencja o prawach dziecka będzie zachowana obok dokumentów konstytucyjnych różnych narodów, skarbów dziedzictwa kulturowego i współczesnych wspomnień.

„Światowe Archiwum Arktyczne jest nie tylko bezpieczne, ale także przechowuje kolekcję bardzo ważnych informacji ze światowego dziedzictwa kulturowego. Czy jest lepsze miejsce do przechowywania tego, co uważamy za najważniejszy dokument na świecie, niż tutaj?”

PLANY

UNICEF zaprosił ludzi do podpisania petycji poparcia dla Convention on the Rights of the Child, która będzie również przechowywana na taśmie piqlFilm wraz z dokumentem.