Utrwalenie pamięci społecznej przez Fundación Felipe González

Fundacja Felipe Gonzáleza ma dwie główne misje, czyli z jednej strony ma być doradcą w tematach globalnego postępu, od socjaldemokracji do równości. Z drugiej strony angażuje się w „pamięć obywatelską”, udostępniając publicznie archiwum byłego prezydenta.

PODSTAWY

Zachowanie pamięci dla przyszłych pokoleń jest podstawową wartością i celem Fundacji. Cyfryzacja jest początkiem tego procesu, a sposób, w jaki dokumenty są katalogowane, ma kluczowe znaczenie, ponieważ decyduje to o dostępności tych dokumentów w przyszłości.

IDEA

Wyzwanie, jakim jest podążanie za zmieniającą się obecnie technologią, jest przedmiotem troski Fundación, jak również wszystkich archiwistów na całym świecie. Aby rozwiązać ten problem, wiele organizacji tworzy swoje archiwa w oparciu o strategie migracji danych, w ramach której co kilka lat dane są przenoszone na nowe nośniki lub formaty oprogramowania. Może to być ryzykowny i kosztowny proces. Fundación była zaintrygowana unikalną technologią Piql, rozwiązującą problem starzenia się technologii i gwarantującą dostęp do danych w przyszłości. Dzięki wiodącym usługom digitalizacji oferującym optyczne rozpoznawanie znaków i wzbogaconą ekstrakcję metadanych, wraz ze wsparciem ekspertów w zarządzaniu archiwami, Piql oferuje realną pomoc ukierunkowaną na przyszłość.

Wzmocnienie potrzeby podjęcia zrównoważonych strategii długoterminowego cyfrowego przechowywania danych i dokumentów jest fundamentalną kwestią, która musi znaleźć się na porządku dziennym opinii publicznej. Docenianie naszej przeszłości nie powinno polegać wyłącznie na przechowywaniu i digitalizacji. Musimy poszerzyć debatę, aby nie lekceważyć najważniejszego wymiaru: pamięć musi być pojmowana jako służba obywatelom.

ROZWIĄZANIE

Aby dalej sprawdzać technologię Piql, Fundación podjęła symboliczny projekt bezpiecznego zachowania historii Hiszpanii, a także próbuje zrozumieć potencjalne korzyści technologii Piql.

Zachowaliśmy Trzy Kolekcje z Archiwum Fundacji:

The Steps to Democracy (Pre-constitutional secret meetings) / w tym zapis rozmów przeprowadzonych w październiku 1976 i marcu 1977 między dowództwem służb specjalnych (Central Documentation Service), Felipe Gonzálezem i Alfonso Guerrą, młodymi przywódcami nadal nielegalnego zgrupowania Spanish Socialist Workers Party. Socialism: The Congresses / Fotografie wykonane przez Pablo Juliá przedstawiają Congress of the Spanish Socialist Workers Party. Life in Moncloa: The Government / Urzędy i przesłuchania. Zeszyty Prezydenta są świadectwem codziennego życia w Pałacu Moncloa. W tej próbce znajdujemy odręczne adnotacje; notatki przygotowawcze do debat parlamentarnych; notatki ze spotkań; szkice listów czy refleksje na temat bieżących wydarzeń politycznych. Fotografie wykonane przez Miguela Povedano, oficjalnego fotografa Moncloa, stanowią świadectwo audiencji i spotkań Prezydenta, w tym ceremonii podpisania przystąpienia do European Economic Community w 1985 r., The Peace Conference for the Middle East, która odbyła się w 1991 r., oraz różne szczyty iberoamerykańskie z zapisami wydarzeń z tego samego roku.

PLANY

Ponadto Fundación chciała zagłębić się w swoje archiwum dotyczące Norwegii i kilka zdjęć Gro Harlem, Kåre Willoch i Haralda V. Fundación uznała również misję Arctic World Archive za bardzo interesującą, jako repozytorium światowej pamięci, przechowujące niezwykle ważne skarby znanych organizacji.