Historické dokumenty Národného archívu Mexika

Čo robíte, aby ste zabezpečili, že budúce generácie budú mať prístup k najdôležitejším historickým dokumentom vašej krajiny? Národný archív Mexika (The Archivo General de la Nación de México) sa rozhodol túto úlohu zveriť Piql a Arctic World Archive.​

VÝZVA

Národný archív Mexika patrí medzi najvýznamnejšie národné archívy na svete a uchováva základné dokumenty mexického štátu a jeho historické záznamy. Zachované súbory pochádzajú od vládnych inštitúcií a súkromných organizácií, od administratívy Nového Španielska až po Národné obdobie, ktoré sa začalo v roku 1821. Zbierka má 375 miliónov strán, ktoré majú rozsah 52 kilometrov. Najstaršie záznamy pochádzajú z tretieho desaťročia 16. storočia a siahajú až do roku 2012. Pre svoj medzinárodný význam patrí časť dokumentov do zbierky známej ako „UNESCO Pamäť sveta„. 

Zbierka dokumentov AGN obsahuje aj mapy, kresby, zvukové záznamy, videá a fotografie. Hlavnou úlohou archívu šíriť dedičstvo, zachovať národnú pamäť a zabezpečiť, aby budúce generácie mohli čítať dokumenty dôležité pre národnú identitu mexického ľudu. Pôvodné papierové verzie sú zraniteľné a digitalizované verzie zvyčajne čelia problémom súvisiacim s migráciou a autenticitou údajov. Úlohou bolo uložiť dokumenty čo najbezpečnejším spôsobom.

"Je to úžasný pocit vedieť, že pamäť môjho národa zostane v bezpečí pre budúce generácie.​"

Erick Cardoso, IT Director, National Archive of Mexico

RIEŠENIE

Národný archív Mexika sa rozhodol pre uloženie na piqlFilm zhromaždiť tie najcennejšie historické dokumenty za posledných 400 rokov. Zahŕňajú dedičstvo predhispánskych ľudí, okrem iného aj Zákon o nezávislosti od Španielska z roku 1821, či súčasnú aj minulú ústavu.

Unikátna životnosť viac ako 500 rokov, ktorú garantuje piqlFilm, bola pre archív rozhodujúca. Ako dodatočné bezpečnostné opatrenie je piqlFilm uložený v geopoliticky najbezpečnejšom dátovom trezore na svete; v Arctic World Archive na Svalbarde.