Svetový nápojový líder dôveruje archívnym službám Piql

Ambev je brazílska pivovarnícka spoločnosť založená v roku 1999 so sídlom v São Paulo v Brazílii. Je to jedna z najväčších spoločností v Brazílii a na južnej pologuli.​

VÝZVA

Ako veľká korporácia má Ambev rozsiahly papierový archív obsahujúci dôležité firemné dokumenty. Papierové archívy sa často potýkajú s problémami s prístupom a správou.

Dôležitým projektom pre Ambev je preto transformácia ich rozsiahleho papierového archívu. Dokumenty, ktoré sú uložené vo viac ako 100 000 krabiciach sú ťažko dostupné a ich skladovanie je neekonomické. Ambev zároveň disponuje aj množstvom digitálne vzniknutého obsahu, ktorý nie je prepojený s papierovým archívom a výsledkom je oddelenie archivovaných informácií. Pre tieto dôvody hľadal Ambev riešenie, ktoré ponúkne lepšiu dostupnosť, optimalizuje správu a zaručí dokumentom autenticitu a životnosť. 

Digitalizácia a transformácia papierového archívu môže organizácii ponúknuť mnoho výhod. Informácie sú neuveriteľne cenné a digitalizácia môže ponúknuť aj skvelé možnosti speňaženia (napríklad analýzu trendov), lepší prístup a možnosti vyhľadávania, pričom sa zabezpečí, aby sa informácie nikdy nestratili.

RIEŠENIE

Ambev si po dôkladnej analýze vybral našu unikátnu technológiu. Kompletný papierový archív sme pomocou riadeného pracovného postupu digitálnej transformácie presunuli priamo do Piql’s Eternal Cloud, čím sme klientovi dokázali poskytnúť aj výhody okamžitého prístupu k dátam. Kombinácia s uložením najdôležitejších dát na piqlFilm pre klienta znamená, že údaje prežijú stáročia autentické.

Pre tento projekt sme sa spojili so spoločnosťou Bagergs (Banrisul Armazens Gerais), ktorá sa špecializuje na skladové hospodárstvo. Dokumenty sa presúvajú do jedného skladu z rôznych miest v Brazílii, kde prebieha proces digitalizácie pomocou vysokorýchlostných skenerov, ktoré denne spracujú viac ako milión strán. Je to obrovská logistická operácia. Dokumenty sú ukladané priamo do Piql’s Eternal Cloud na prístup a uchovanie.

Riešenie Piql predstavuje úsporu nákladov pre Ambev, vytvára hodnotu z predtým ťažko dostupných informácií a zároveň spĺňa potreby moderného lídra v tomto odvetví.