Digitálna pamäť CERN bezpečne zachovaná pomocou Piql

SITUÁCIA

Fyzici a inžinieri v CERN používajú najväčšie a najkomplexnejšie vedecké prístroje na svete na štúdium základných zložiek hmoty. Laboratórium CERN, založené v roku 1954, sa nachádza na francúzsko-švajčiarskych hraniciach neďaleko Ženevy. Bol to jeden z prvých spoločných podnikov Európskych krajín a dnes má 23 členských štátov.

Inštitúcia zhromažďuje širokú škálu údajov pre viaceré oblasti výskumu a zdieľa poznatky s vedcami a inými výskumnými inštitúciami po celom svete. Projekt Digitálnej pamäte CERN bol zriadený s cieľom zabezpečiť, aby pozorovania a dokumentácia zhromaždené počas desaťročí neboli vystavené riziku straty zhromaždených informácií.

VÝZVA

Potreba archivovácie „Digitálnej pamäte CERN“, ktorá pozostáva z digitálnej produkcie v 21. storočí (vrátane nových typov dát ako sú webové stránky, sociálne médiá, e-maily atď.), ako aj z analógových dokumentov vytvorených inštitúciou v 20. storočí zložených z digitalizovaných dokumentov (fyzický archív) a rôznych multimédií: audio (napr. záznamy zo stretnutí), statické obrázky a pohyblivé obrázky. Zosúladenie digitálneho archívu CERN s osvedčenými postupmi (OAIS) v záujme dlhodobého digitálneho uchovávania je jedným z najdôležitejších prínosov tohto projektu.

– A kaleidoscope of digitised memories, CERN – 

RIEŠENIE

S ohľadom na bohatú históriu a záujmom o nový prístup k dlhodobej archivácii a ukladaniu údajov sa CERN rozhodol uskutočniť projekt na uloženie najcennejšieho obsahu využitím inovatívneho riešenia piqlFilm.

Tento projekt podporovaný Európskou úniou a programom Horizont 2020 prostredníctvom projektu piqlFilm-Go sa zameral na prehľad hlavných momentov z projektu „Digitálna pamäť“. CERN vybral 320 GB svojich najcennejších dát z historického archívu a uchoval ich digitálne na piqlFilm. Dáta pozostávajú z dôležitých súborov, vrátane otvorených údajov fyziky vysokých energií (HEP) uložených vo vlastnom formáte CERN HEP. Zachovanie týchto údajov bude pre budúcich výskumníkov veľmi cenné pri porovnávaní poznatkov z rôznych storočí.

Okrem toho CERN zachoval dôležitú zbierku fotografií v konzervačných formátoch (spolu so špecifikáciami formátu súborov) a historických filmov. Informácie boli uložené v digitálnom formáte na piqlFilm, čím sa zabezpečila integrita a autenticita údajov na pamäťovom médiu WORM (write-once-read-many).
Zachovanie tohto obsahu takto zaistí, že príbeh CERN-u bude pokračovať aj vo veľmi vzdialenej budúcnosti a „digitálne pamäť“ bude navždy zachovaná a čitateľná.

BUDÚCNOSŤ

Ďalším a dôležitým výsledkom projektu bola spolupráca, ktorá vyústila do výmeny kompetencií a odborných znalostí v oblasti dlhodobého uchovávania medzi dvoma rešpektovanými organizáciami v oblasti archivovania.
Piql sa teší na plodnú budúcnosť spolupráce s CERN-om.