Najväčšia banka v Južnej Amerike si vybrala Piql

Itaú Unibanco je významná finančná inštitúcia so sídlom v Brazílii s viac ako 10 000 pobočkami v Latinskej Amerike a celom svete.

VÝZVA

Finančné inštitúcie čelia výzvam v oblasti archívnictva pri správe súčasného aj historického obsahu a systémoch správy archívov.
Itaú Unibanco, ako jedna z najväčších bánk na svete, sa potýkala s množstvom problémov spojených so správou dát, s rôznymi systémami a formátmi ukladania dát a s rôznymi protokolmi pre digitálne vytvorený obsah a pre digitalizovaný resp. analógový obsah.

V minulosti banka viedla rozsiahly archív klientskych informácií uchovávaných na mikrofilme a mikrofiši. Pre archivárov obrovská výzva, keďže prístup k dátam je pomalý a náročný a obe tieto médiá musia byť starostlivo naskenované, snímka po snímke. Tento prístup tiež predstavoval pre údaje značné riziko, pretože s kotúčmi sa pravidelne manipulovalo a opotrebovávali sa. Banka hľadala riešenie, ktoré by zmodernizovalo jej archív, ponúklo udržateľnosť a bude integrované s existujúcou IT infraštruktúrou.

"Pre nás v Itau je to nová realita... Je to veľká transformácia a zmena paradigmy."

RIEŠENIE

Po obšírnom hľadaní riešenia, ktoré by vyhovovalo potrebám takého rozsiahleho archívu, si Itaú Unibanco vybrala špeciálnu archívnu technológiu Piql.

Naše riešenie pre optimalizovaný udržateľný archív vytvorený na mieru bolo pre Itaú Unibanco rozhodujúcim faktorom. Piql najskôr zabezpečil komplexnú digitalizáciu všetkých mikrofilmových a mikrofišových záznamov, vrátane optického rozpoznávania znakov a vylepšenej automatizovanej extrakcie metadát. Všetky tieto dáta boli následne uložené do existujúceho digitálneho archívu a následne uchované na unikátne pamäťové médium piqlFilm so životnosťou viac ako 500 rokov. Všetky ostatné fyzické pamäťové médiá časom zastarávajú a vyžadujú úpravidelnú migráciu údajov. Digitálne informácie uložené na piqlFilm sú uložené natrvalo bez potreby migrácií a je možné k nim pristupovať kedykoľvek. PiqlFilm tak dopĺňa existujúci archív a ponúka jedinečnú životnosť a bezpečnosť.