Piql transformuje archívy pre Banka Slovenije

Banka Slovenije uchováva významné historické záznamy, ktoré si vyžadujú dlhodobé skladovanie. Piql ponúka inovatívne riešenie, ktoré spĺňa všetky požiadavky a zaručuje, že dáta môžu byť bezpečne uložené a nedôjde k strate či ich manipulácii s nimi.

VÝZVA

Sektor bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva čelí výzvam v oblasti kybernetickej bezpečnosti a musí rešpektovať komplexný súbor nariadení pri správe údajov. Veľké objemy údajov je nutné uchovávať dlhodobo a pre tvýšenie bezpečnosti si vyžadujú tzv. „cold“ alebo offline úložisko
Súčasné možnosti ukladania vyžadujú buď aktívnu správu (cloud), ktorá sa môže veľmi predražiť, alebo pravidelnú migráciu, ktorá je časovo náročná a riskuje stratu údajov.

Bank Slovenija hľadala inovatívne riešenie, ktoré by poskytlo cenovo dostupné a zároveň bezpečné ukladanie údajov na dlhé obdobia bez poreby migrácie, so zaručenou dostupnosťou a preukázanou odolnosťou.

RIEŠENIE

Piql mení spôsob, akým spoločnosť uvažuje o archivácii cenných dát a ponúka riešenie pre dlhodobé a bezpečné ukladanie kritických údajov.

Pre Bank of Slovenia sme pripravili riešenie na mieru, ktoré nielen rozuzlilo okamžitý problém, ale ponúklo aj trvalú a širšiu aplikáciu. Po uložení digitálnych súborov na piqlFilm sú dáta zabezpečené a nepotrebujú pravidelnú migráciu. PiqlFilm možňuje rýchlu obnovu dát a garantuje, že dáta nie je možné mazať či modifikovať. Ďalším plusom je výrazná úspora nákladov, v porovnaní s inými médiami počas doby 15 rokov je to viac než  50%.

Slovinská banka ocenila, že naše riešenie je kompatibilné s OAIS a je postavené na inovatívnom výskume s osvedčenou technológiou.

BUDÚCNOSŤ

Slovinská banka pracuje na pláne pre väčšiu adaptáciu Piql technológie na transformáciu archivácie údajov.