Športová história klubu Mjøndalen ostáva bezpečne uchovaná

POZADIE

Mjøndalen IF (športová asociácia) ako organizácia miestnych športovcov s viac ako 110-ročnou históriou je v miestnej komunite hlavným prispievateľom do každodenného života ľudí. Počas 20. storočia táto organizácia dokumentovala každodenný život komunity a má bohatú históriu od širokej škály športov a aktivít. Ponúka svetový rekord v skokoch na lyžiach z roku 1915 či legendárnu televíznu šou o smoliaroch a charizmatickom futbale so zaujímavým príbehom tímu bojujúceho v najvyššej nórskej divízii. Mjøndalen IF bol vždy vyzývateľom a organizáciou, ktorá posúvala hranice.

VÝZVA

Pri príležitosti 110. výročia sa organizácia rozhodla zabezpečiť svoju históriu v digitálnej forme, ktorá sa dá uchovať a sprístupniť aj v budúcnosti. Historické míľniky zhromaždené v priebehu desaťročí boli publikované v troch pútavých knihách a dokumentujú život asociácie pomocou hitorických fotografií a rukopisov.

Keďže klub sa už v minulosti stretol so stratou dát v dôsledku poškodenia pevných diskov, pochopil do budúcna potrebu eliminovať riziko straty údajov. Výzvou bolo efektívne organizovať a katalogizovať informácie a zároveň nájsť spôsob uchovávania, ktorý by zabezpečil, že informácie zostanú bezpečné a dostupné pre ďalšie generácie.

"Hrdosť na históriu nášho klubu nám dáva silu a energiu pokračovať v jeho rozvoji tak, aby sme tešili našich členov a podporovateľov. Príbeh rozpráva o "veľkých snoch pre malú dedinu" a 110tich rokoch histórie, ako sa klubu s malými finančnými prostriedkami podarilo vytvoriť veľkú športovú históriu.“

RIEŠENIE

Mjøndalen IF začal s našou podporou proces štruktúrovania svojho archívneho obsahu,  proces hodnotenia najcennejších predmetov a interný proces digitalizácie týchto predmetov. Tieto aktivity viedli k výberu toho najcennejšieho, čo história klubu ponúka. Proces identifikoval kľúčový zoznam kníh, obrázkov a videí dokumentujúcich príbeh Mjøndalen IF. Súbory obsahovali videoklipy z televízneho seriálu „Alle gutta“, tri zväzky zbierky jubilejných kníh a veľkú zbierku fotografií, ktorá popisuje jeho vyše 100 rokov fungovania komunity. Dáta sme normalizovali a obohatili o metadáta pre správne vyhľadávanie. Následne sme zabezpečili zápis na unikátny fotozenzitívny piqlFilm v digitálnej aj vizuálnej podobe, čím sme eliminovali riziko ďalšej prípadnej straty informácií.
Digitálnu časovú kapsulu uložil osobne súčasný predseda Mjøndalen IF, Arild Iversen do Arctic World Archive počas slávnostného ceremoniálu v októbri 2020.

"Bolo to až neskutočné, že sme ako prvý športový zväz na svete mali možnosť postarať sa o našu históriu aj takýmto spôsobom. Okrem iného v spolupráci s Národným múzeom, UNICEF a ďalšími národnými a medzinárodnými kultúrnymi inštitúciami."

BUDÚCNOSŤ

21. októbra 2020 v Longyearbyen na Svalbarde „hrali“ svoju hru kluboví historici. 600 metrov pod herným poľom, hlboko pod permafrostom, v archíve Artic World Archive. V konštantnej teplote, vlhkosti a tlaku vzduchu, na mieste, kde sa schádza „pamäť“ z celého sveta.

Navyše, náš príbeh je inšpiráciou pre rozvoj klubov s ľuďmi a pre ľudí. História „veľkého sna pre malé mesto“.