Poklady zo zbierok Nórskeho národného múzea ochránené pre generácie

Nórske národné múzeum uchováva najrozsiahlejšiu nórsku zbierku umenia vrátane národných pokladov, ako je „Výkrik“ Edvarda Muncha. Múzeum sa snaží hľadať inovatívne riešenia pre uchovanie týchto pokladov aj do vzdialenej budúcnosti.

Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

VÝZVA

Je v jednoznačnom záujme múzea zaujať verejnosť a sprístupniť umenie online. Digitalizujú preto svoje fyzické objekty využitím pokročilých technológií, ako sú röntgenové lúče a 3D skenovanie. Dlhodobá hlavná kópia týchto súborov musí byť bezpečne uchovaná na bezpečnom pamäťovom médiu, bez rizika poškodenia dát a pokiaľ možno aj so zachovaním vizuálnej podoby.
Digitálne umenie sa stáva čoraz dôležitejším aj pre zbierky Národného múzea. Pokiaľ ide o fyzické umelecké predmety, umeleckú a finančnú hodnotu má iba originálna verzia. Pri uchovávaní digitálneho umenia je preto nevyhnutné zabezpečiť autentickosť a integritu údajov.
V rámci dlhodobej stratégie a ochrany národného digitálneho majetku stanovilo vedenie múzea požiadavky pre optimálne dlhodobé archívne riešenie. Uviedli týchto 10 charakteristík:

  • Migration-free
  • Self-contained
  • Visual representation
  • Ensure confidentiality
  • Maintain data integrity
  • Available on demand at safe location of own choice
  • Proven technology
  • Safe for electromagnetic pulses
  • Low-tech
  • Physical robustness

"Napísali sme zoznam požiadaviek pre ideálne konzervačné riešenie. Po posúdení príležitostí na trhu sme nenašli žiadnu technológiu, ktorá by spĺňala tento zoznam lepšie než Piql."

RIEŠENIE

Dlhodobé uchovávanie údajov na médiu bez potreby migrácie, offline, bezpečné a umožňujúce vizuálnu reprezentáciu spolu s bitmi a bajtmi – požiadavky Národného múzea sa pre Piql perfektne hodili. Nadviazali sme dlhodobé partnerstvo so spoločným cieľom zachovať umenie pre ďalšie generácie.

Niektoré z najvýznamnejších diel Národného múzea sme navyše bezpečne uložili v demilitarizovanej zóne na nórskej pôde v Arktickom svetovom archíve na Svalbarde.

Photo: Børre Høstland / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections

BUDÚCNOSŤ

V rámci dlhodobej spolupráce budú Piql a Nórske národné múzeum pracovať na vývoji riešení na ochranu umeleckých zbierok v nórskych múzeách.