Európska vesmírna agentúra spolupracuje so spoločnosťou Piql na projekte digitálnej transformácie a ochrany

Európska vesmírna agentúra (ESA) si vybrala Piql na podporu svojho dlhodobého projektu digitálnej ochrany historických satelitných snímok. To zahŕňa digitalizáciu z rôznych médií, spracovanie súborov na dlhodobé uchovávanie a bezpečné offline úložisko.

POZADIE

ESA, ktorá sa nachádza kúsok od Ríma vo Frascati v Taliansku, archivuje širokú škálu historických satelitných misií, ktoré siahajú až do predchádzajúceho storočia. Inštitúcia s viac ako 700 zamestnancami venuje veľkú pozornosť tomu, aby vo svojich stratégiách digitalizácie držala neustále krok s dobou.

Vesmírny priemysel sa prísne zameriava na prežitie a dostupnosť údajov s cieľom zachovať historické informácie použiteľné na výskumné a komerčné účely. Archívna divízia ESA neustále rieši výzvy zastarávania techológií pri implementácii osvedčených postupov pre digitálne archívy. 

Údaje z minulých a súčasných vesmírnych vedeckých misií ESA, ktoré zahŕňajú astronómiu, planetárnu vedu a heliofyziku, sú archivované vo vedeckom dátovom centre ESA. Dátové centrum poskytuje vedcom inovatívne služby a nástroje na prístup k údajom a interakciu s nimi. Obsahuje tiež údaje z vedeckých experimentov uskutočnených na výskumných platformách Human and Robotic Exploration, ako sondážne rakety, pozemné zariadenia vrátane Medzinárodnej vesmírnej stanice, prieskumné misie ExoMars a budúce misie na Mesiac. Prostredníctvom programu HERITAGE DATA zabezpečuje ESA digitálne uchovávanie a prístup k archivovaným satelitným údajom. Archív ESA obsahuje pozoruhodné množstvo informácií, pričom pre budúcnosť je potrebné  spravovať viac než osem petabajtov údajov v rôznych historických formátoch.

VÝZVA

Ako organizácia s desaťročiami rôznych technologických vrstiev ESA neustále pracuje na riešení výziev, ktoré predstavujú staršie dáta, a udržiava prístup k historickému obsahu.

Súbory údajov pokrývajúce dlhé časové obdobia sú veľmi dôležité a sú potrebné na určenie zmien klímy našej planéty. Preto je extréemne dôležité, aby sa satelitné údaje o Zemi zachovali pre budúce generácie a aby boli aj po mnohých rokoch stále dostupné a použiteľné. Čím sú údaje staršie, tým sú cennejšie najmä pre dlhodobé štatistiky, ale ich uchovanie je zároveň náročnejšie.

Významnou časťou problémov s obsahom zo starých pamäťových médií a zastaraných archívnych  formátov bol nedostatok metadát a dokumentácie obsahu. Veľká časť archivovaných informácií sa nachádza v starých formátoch alebo na médiách, ktoré je náročné prečítať. V dôsledku technologickej zastaranosti predstavuje udržanie prístupnosti k údajom náročnú úlohu.
Okrem toho ESA získala úložiská s veľkým objemom neidentifikovaných informácií, ktorý si vyžaduje digitalizáciu, aby bolo možné pochopiť skutočnú hodnotu obsahu.

„Myslíme si, že odpoveďou je zabezpečiť, aby boli súbory, zdrojový kód a špecifikácia formátu uložené spolu na rovnakom médiu. Navyše s prístupom k údajom nezávisle od existujúceho hardvéru alebo softvéru.“

RIEŠENIE

ESA si vybrala Piql pre realizáciu pilotného projektu digitálneho uchovávania zbierky analógového obsahu. Digitalizovali, štruktúrovali a indexovali sme kombináciu filmu, mikrofilmu, papiera a niektorých nejasných formátov s relevantnou extrakciou metadát pre lepšie vyhľadávanie a dostupnosť. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s uchovávaním sme prispôsobili službu pre ESA priamo na mieru v súlade s normami ISO pre uchovávanie, ako aj so zabezpečením vysokej kvality digitalizácie.

Piql tiež vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti satelitných formátov. Toto hodnotenie pomôže obom inštitúciám lepšie pochopiť kompatibilitu úložného riešenia Piql a zároveň obohatí proces uchovávania vrátane zhromažďovania cenných referenčných informácií, formátov súborov a metadát na piqlFilm.

A nakoniec, dôležitou súčasťou projektu je zabezpečenie digitalizovaného obsahu, ako aj iných dôležitých digitálnych aktív do budúcnosti na piqlFilm, médium bez potreby migrácie, ktoré zaručuje budúci prístup ku kritickým údajom a metaúdajom a zároveň návod, ako k nim v budúcnosti pristupovať. Projekt sa začal v prvej fáze 20 časovými kapsulami piqlFilm a bol dokončený v prvej polovici roku 2020.

BUDÚCNOSŤ

ESA zvolila model, v ktorom bude polovica obsahu uchovávaná priamo v ESA, pričom druhá polovica bude bezpečne uložená v Arctic World Archive a ďalej posilní ich dlhodobú stratégiu uchovávania.

Tento projekt predstavuje začiatok toho, čo obe inštitúcie považujú za dlhodobé a úspešné partnerstvo pre rozvoj znalostí a kompetencií v oblasti ochrany dát. Z toho bude mať úžitok nielen výskumná komunita, pretože bude zabezpečený prístup k cenným satelitným údajom, ale iné oblasti v rámci komunity digitálneho uchovávania.