Berlínsky umelec Tobias Zielony a jeho „fiktívny“ archív​

Tobias Zielony sa narodil v roku 1973 v nemeckom Wuppertale a je jedným z najpozoruhodnejších mladých fotografov. Vďaka jeho kritickému prístupu k sociálnemu dokumentarizmu sa stal jedným z najdiskutovanejších súčasných fotografov. ​

VÝZVA

Umelecký projekt nemeckého fotografa Tobiasa Zielonyho sa zaoberá fotografiou a filmom ako nosičom svetla a času a je založené na komplexnom pochopení procesu.

Obrovská továreň na výrobu filmov s bývalými 20 000 zamestnancami vo Wolfene už neexistuje. Projekt „Blackbox Wolfen“ predstavuje fiktívny archív tejto továrne kombinujúci statické zábery a rozhovory s bývalými zamestnancami, ktorí pracovali najmä v tmavých miestnostiach. Išlo takmer výlučne o ženy. Práca v takmer úplnej tme, chlade alebo horúčave a s rôznymi chemikáliami bola obzvlášť náročná. Nútená práca bola v tých časoch celkom bežná a ak robotníci odmietli pracovať, boli zavretí do takzvaných „čiernych skriniek“ a museli stráviť celý deň v tme.

Dnes vo Wolfene existuje iba jediná fotografická spoločnosť, ktorá vyrába špecializovaný čiernobiely archívny film piqlFilm. Jedinečný film nesúci obraz aj digitálny kód, ktorý dokáže prežiť až tisíc rokov.

"Pre svoj projekt Blackbox Wolfen som využil know-how spoločnosti Piql a ich unikátnu technológiu na vytvorenie fiktívneho archívu o pracovníkoch filmovej továrne ORWO v nemeckom Wolfene. Čiernobiely archívny film, ktorý používa Piql, stále vyrába vo Wolfene spoločnosť Filmotec. Spolupráca s Piq bola skvelá, aj keď moje otázky boli dosť nezvyčajné a môj umelecký prístup priniesol mnohé výzvy, všetko sa nám podarilo kolektívne vyriešiť. Ďakujem!!!"

RIEŠENIE

Tobias Zielony vytvára fiktívny archív, v ktorom na starých filmových nosičoch zo spolkového archívu zaznamenáva zážitky bývalých zamestnancov filmovej fabriky a údaje ukladá na piqlFilm. Zielony uvažuje o tom, čo ostane z takéhoto záznamu o ďalších 200 či 300 rokov a kto by mohol nájsť materiál vo vzdialenej budúcnosti.

Umelecký projekt Blackbox Wolfen je súčasťou aktuálnej výstavy „Banícka fotografia: Ekologická stopa tvorby obrazu“ v MKG Hamburg a jeho kurátormi sú Boaz Levin a Dr. Esther Ruelfs, vedúca kolekcie fotografií a nových médií v MKG. V spolupráci s  Kunsthaus WienGewerbemuseum Winterthur a HFBK Hamburg.

„Výstava je venovaná hmotnej histórii prírodných zdrojov využívaných na výrobu fotografií. Prostredníctvom historických fotografií a súčasných umeleckých prístupov rozpráva príbeh fotografie ako priemyselnej výroby, ukazuje, do akej miery je toto médium hlboko prepojené so zmenami prostredia a prináša radikálne nový pohľad na túto tému.“