Zmeňte prístup k ukladaniu dát

Použili sme najnovšiu nano technológiu na konverziu fotosenzitívneho 35 mm filmu na unikátne médium pre dlhodobé ukladanie dát. Výsledkom je film s ultra vysokým rozlíšením, kde sú dáta zapísané ako QR kódy s veľmi vysokou hustotou. Dáta je možné kombinovať s vizuálnymi náhľadmi pre dodatočnú úroveň zabezpečenia. Na začiatku a konci každého piqlFilmu sú zapísané pokyny pre obnovu dát, čo zabezpečí ich čitateľnosť aj po dlhej dobe.

Aké výhody ponúka piqlFilm

Len ak naozaj poznáte hodnotu a využitie vašich digitálnych údajov, dokážete ich udržať v bezpečí. Piql zaručuje neuveriteľnú bezpečnosť, dlhovekosť a autenticitu vašich informácií, čo je v dobe kybernetických hrozieb jedinečná výhoda. S nami môže byť vaša dlhodobá stratégia archivácie a ukladania dát flexibilnejšia a cenovo dostupnejšia.

Ako ukladáme dáta na piqlFilm

Binárny kód

Dáta ukladáme zapisovaním binárnych údajov (núl a jednotiek) na fyzické pamäťové médium piqlFilm.

QR kódy vo vysokom rozlíšení

Binárny kód sa prevedie na pixely zapísané na film v štyroch úrovniach šedej s 8 miliónmi dátových bodov na každom políčku. Každý piqlFilm má kapacitu 120 GB.

Open source

Garantujeme prístup k vášmu obsahu kedykoľvek v budúcnosti bez ohľadu na vaše vnímanie času. Technológia Piql je postavená na princípoch open source, aby sme dokázali zabezpečiť, že uložené dáta nebudú nikdy závislé od technológií. Navyše, všetky informácie pre budúcu obnovu dát sú uložené priamo na piqlFilm v ľudsky čitateľnom texte a  budú zaručene dostupné aj vo vzdialenej budúcnosti.

Future-proof so životnosťou viac ako 1000 rokov  

PiqlFilm ponúka väčšiu životnosť ako štandardné analógové pásky alebo mikrofilmy, vydrží viac ako 1000 rokov a spätné získavanie údajov je nezávislé od prístupu ku konkrétnym technológiám. Životnosť a spätné čítanie je overené spoločnosťou Norner Research AS a inštitútom Image Permanence Institute v Rochester Institute of Technology, USA.

Prekonanie digitálnej dilemy

Prostredníctvom štúdie “Digital Dilemma” Akadémie filmových umení a vied (2007) sme sa dozvedeli, že Hollywood riskuje stratu svojej digitálnej produkcie kvôli nedostatku technológií umožňujúcich dlhodobé a bezpečné ukladanie dát. Ako odborníci v tejto oblasti sme vedeli, že film má jedinečné vlastnosti z hľadiska životnosti a bezpečnosti. Naším hlavným cieľom pri vývoji technológie piqlFilm bolo vytvoriť niečo, čo vydrží, nevyžaduje takmer žiadnu údržbu a dokáže uchovať cenné informácie do budúcnosti.

Ako dáta zapisujeme

Ako dáta čítame

Sila piqlFilmu