Ochraňujeme svetovú pamäť

Uložte si svoje cenné digitálne aktíva do našej „digitálnej ambasády“, offline a mimo dosahu kybernetických útokov. Hlboko v arktických horách s permafrostom a ideálnymi klimatickými podmienkami na súostroví Svalbard, v trezore odolnom voči katastrofám na jednom z geopoliticky najbezpečnejších miest na svete.

Kombinácia odolnej technológie s ideálnymi podmienkami umožňuje dátam žiť aj v ďalekej budúcnosti. A keďže sú klimatické podmienky za polárnym kruhom ideálne, na reguláciu teploty nie je potrebné použitie elektrickej energie ani iný zásah z našej strany. Záleží nám na tom, aby sme minimalizovali dopad našej činnosti a prispeli tak k lepšej budúcnosti.

Večný život pre vaše dáta pomocou inovácií

Dáta na piqlFilm

Vaše prenesené súbory zapíšeme v odporúčaných formátoch aj so súvisiacimi metadátami na piqlFilm.

Preprava na Svalbard

Váš piqlFilm bezpečne prepravíme do Arktického svetového archívu, kde môže byť uložený (a pokojne aj ignorovaný) akúkoľvek dlhú dobu.

Spätné získanie vašich dát

Na vašu žiadosť vám údaje sprístupníme online alebo odošleme na vopred dohodnutom fyzickom médiu.