Cyfrowa pamięć CERN bezpiecznie zachowana dzięki Piql

PODSTAWY

Fizycy i inżynierowie z CERN używają największych i najbardziej złożonych instrumentów naukowych na świecie do badania podstawowych składników materii – cząstek elementarnych. Założone w 1954 roku laboratorium CERN znajduje się na granicy francusko-szwajcarskiej w pobliżu Genewy. Było to jedno z pierwszych wspólnych przedsięwzięć w Europie i obejmuje obecnie 23 państwa członkowskie.

Instytucja gromadzi szeroki zakres danych dla wielu obszarów badawczych i dzieli się wiedzą z naukowcami i innymi instytucjami badawczymi na całym świecie. CERN Digital Memory Project powstał po to, aby gromadzone przez dziesięciolecia obserwacje i dokumentacja nie były nigdy utracone.

IDEA

Mając bogatą historię CERN-u i zainteresowanie nowym podejściem do długoterminowej archiwizacji i przechowywania danych, CERN zdecydował się przeprowadzić projekt konserwacji, aby zabezpieczyć niektóre z ich najcenniejszych treści przy użyciu unikalnej i innowacyjnej technologii Piql.

Ten początkowy projekt, wspierany przez Unię Europejską i program Horyzont 2020 w ramach piqlFilm-Go, koncentrował się na zebraniu najważniejszych wydarzeń z projektu Pamięć cyfrowa. CERN wybrał 320 GB swoich najcenniejszych danych z archiwum historycznego i zachował je cyfrowo na piqlFilm. Ten zbiór zawierał ważne zestawy danych, w tym otwarte dane dotyczące fizyki wysokich energii (HEP), zapisane w niestandardowym formacie CERN HEP. Zabezpieczenie tych danych będzie bardzo cenne dla przyszłych badaczy podczas porównywania zbiorów danych i wiedzy z różnych stuleci.

Ponadto CERN zachował ważną kolekcję fotografii w formatach konserwacyjnych (wraz ze specyfikacjami formatu plików) oraz filmów historycznych. Informacje były zabezpieczone w formacie cyfrowym na piqlFilm, zapewniając integralność i autentyczność danych na nośniku pamięci typu WORM (ang. write-once-read-wiele).

Zabezpieczenie tej zawartości zapewni zatem, że historia CERN-u będzie żyła w przyszłości, a wybrana kolekcja cyfrowych cyfrowej pamięci będzie zarchiwizowana i przechowywana na zawsze.

– A kaleidoscope of digitised memories, CERN – 

REALIZACJA

Mając bogatą historię CERN-u i zainteresowanie nowym podejściem do długoterminowej archiwizacji i przechowywania danych, CERN zdecydował się przeprowadzić projekt konserwacji, aby zabezpieczyć niektóre z ich najcenniejszych treści przy użyciu unikalnej i innowacyjnej technologii Piql.

Ten początkowy projekt, wspierany przez Unię Europejską i program Horyzont 2020 w ramach piqlFilm-Go, koncentrował się na zebraniu najważniejszych wydarzeń z projektu Pamięć cyfrowa. CERN wybrał 320 GB swoich najcenniejszych danych z archiwum historycznego i zachował je cyfrowo na piqlFilm. Ten zbiór zawierał ważne zestawy danych, w tym otwarte dane dotyczące fizyki wysokich energii (HEP), zapisane w niestandardowym formacie CERN HEP. Zabezpieczenie tych danych będzie bardzo cenne dla przyszłych badaczy podczas porównywania zbiorów danych i wiedzy z różnych stuleci.

Ponadto CERN zachował ważną kolekcję fotografii w formatach konserwacyjnych (wraz ze specyfikacjami formatu plików) oraz filmów historycznych. Informacje były zabezpieczone w formacie cyfrowym na piqlFilm, zapewniając integralność i autentyczność danych na nośniku pamięci typu WORM (ang. write-once-read-wiele).

Zabezpieczenie tej zawartości zapewni zatem, że historia CERN-u będzie żyła w przyszłości, a wybrana kolekcja cyfrowych cyfrowej pamięci będzie zarchiwizowana i przechowywana na zawsze.

PLANY

Dodatkowym i ważnym rezultatem projektu była współpraca, która zaowocowała intensywną wymianą kompetencji i wiedzy fachowej w zakresie długoterminowego zabezpieczania danych między dwiema szanowanymi organizacjami w dziedzinie archiwizacji.

Piql ma nadzieję na owocną przyszłość współpracy z CERN.