Największy bank w Ameryce Południowej wybiera Piql​

Itaú Unibanco to duża instytucja finansowa z siedzibą w Brazylii, posiadająca ponad 5000 oddziałów w Ameryce Łacińskiej i 5119 biur na całym świecie.

IDEA

Instytucje finansowe stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z archiwizacją, zarządzając zarówno treściami współczesnymi, jak i historycznymi w różnych systemach zarządzania archiwami.

Jako jeden z największych banków na świecie Itaú Unibanco stawił czoła wielu wyzwaniom związanym z zarządzaniem danymi, ponieważ dane były rozproszone w osobnych systemach wraz z różnymi protokołami dla treści cyfrowych oraz treści zdigitalizowanych lub analogowych.

W przeszłości bank prowadził duże archiwum informacji o klientach przechowywane na mikrofilmach i mikrofiszach. Niektóre z wyzwań związanych z zarządzaniem obejmują na przykład konieczność dokładnego skanowania mikrofilmów i mikrofisz, klatka po klatce, co skutkuje powolnym dostępem i zasobożernym procesem dostępu. Takie podejście stwarzało również ryzyko dla danych, ponieważ szpule były obsługiwane regularnie, narażając je na zużycie.

Itaú Unibanco potrzebowało rozwiązania, które zmodernizowałoby archiwum, zapewniłoby zrównoważony rozwój i które można by zintegrować z istniejącą infrastrukturą IT.

„Dla nas w Itaú to nowa rzeczywistość… To wielka transformacja i zmiana paradygmatu.”

REALIZACJA

Po intensywnych poszukiwaniach rozwiązania, które zaspokoiłoby potrzeby tak rozległego archiwum, Itaú Unibanco wybrał specjalnie zaprojektowane rozwiązanie archiwizacyjne Piql.

Unikalna zdolność Piql do łączenia wspólnych z klientami wizji, niezależnie od tego, na jakim są etapie do zoptymalizowanego, zrównoważonego archiwum, była atrakcyjną cechą dla Itaú Unibanco. Piql najpierw zapewnił wysokiej jakości i wydajną digitalizację wszystkich zapisów na mikrofilmach i mikrofiszach (z optycznym rozpoznawaniem znaków i ulepszoną automatyczną ekstrakcją metadanych). Wszystkie dane były następnie wprowadzane do istniejącego archiwum cyfrowego, przed ich przechowywaniem na piqlFilm, najbardziej zrównoważonym nośniku cyfrowym na świecie.

Wszystkie inne nośniki pamięci z czasem stają się przestarzałe, co wymaga migracji danych, aby zapewnić dostępność plików. Informacje cyfrowe przechowywane na piqlFilm nigdy nie będą wymagały migracji i można uzyskać do nich dostęp bez względu na to, jak długo są przechowywane.

To dopasowane rozwiązanie uzupełnia istniejące archiwum, oferując trwałość i bezpieczeństwo.