Zarchiwizowanie rękopisów dla Hungarian National Library​

Hungarian National Library została założona w 1802 roku przez węgierskiego hrabiego Ferenca Széchényi. Jej zbiory obejmują ponad 2 miliony książek, czasopism, rękopisów, dokumentów i obrazów. National Széchényi Library przechowuje tradycyjne (papierowe) i nowoczesne (elektroniczne) dokumenty biblioteczne węgierskiego dziedzictwa kulturowego.

IDEA

Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie życia cennych informacji przez dziesięciolecia, a nawet stulecia. Może to być trudne zadanie ze względu na wyzwania, takie jak starzenie się technologii, różne formaty plików, powielanie treści oraz ograniczenia zasobów.

Obecnie głównym zadaniem Hungarian National Library jest zapewnienie dwóch repozytoriów wszystkich publikacji i wszelkiego rodzaju druków powstałych na Węgrzech, w tym innych materiałów (nagrania dźwiękowe, wideo, dokumenty elektroniczne) oraz prac opublikowanych przez autorów węgierskich. Utrzymywanie tych danych przy życiu może być trudnym procesem, ponieważ większość technologii jest przeznaczona tylko do przechowywania krótkoterminowego.

Starzenie się technologii stanowi prawdopodobnie największe zagrożenie dla danych w wyścigu z czasem, ustanawiając ryzyko, że dane zostaną uwięzione na nieczytelnych nośnikach lub w nieczytelnych formatach.​

REALIZACJA

Biblioteka potrzebowała realnego rozwiązania dla długoterminowej cyfrowej ochrony swojego cennego dziedzictwa. Po rozważeniu innych technologii, takich jak taśma LTO, klient powierzył firmie Piql cyfrowe zabezpieczenie zdigitalizowanych rękopisów z czasów Macieja Korwina na piqlFilm, unikalnej, specjalnie opracowanej technologii. 

Przechowywanie danych za pomocą Piql zapewnia zgodność z OAIS (ISO 14721) i jest tak samo łatwe w użyciu jak każda inna technologia cyfrowa, ale zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo, integralność i długowieczność.

Te rękopisy będą bezpieczne przez wieki, bez potrzeby migracji z nośnika na nośnik, i z gwarantowanym dostępem do nich w przyszłości. Piql to jedyna technologia, która może zapewnić zrównoważone przechowywanie danych przez dowolny okres czasu, bez ryzyka ich utraty.

Hungarian National Library prezentuje teraz technologię Piql obok oryginalnych rękopisów, umożliwiając odwiedzającym zapoznanie się ze znaczeniem ochrony zasobów cyfrowych.