Cyfrowa transformacja Muzeum Norwegian Armed Forces

W ramach dużego projektu transformacji cyfrowej Norwegiam Armed Forces Museum poszukiwało rozwiązania dla długoterminowej strategii przechowywania danych. Dzięki partnerstwu z Piql Muzeum przyjmuje nowe podejście, znajdując przyszłościowe, kompleksowe rozwiązanie ochrony cennych zasobów cyfrowych.​

PODSTAWY

Norwegian Armed Forces Museum jest norweskim organem obrony odpowiedzialnym za dziedzictwo kulturowe. Z siedmioma różnymi działami obejmuje szeroki zakres zadań muzealnych i archiwalnych dla Norwegian Defence Force. Dokumentacja muzeum sięga ponad 100 lat wstecz, a w 2017 roku rozpoczęto duży projekt digitalizacji. Projekt ten obejmuje digitalizację zdjęć, filmów i fragmentów dźwiękowych, a także udostępnianie ich społeczeństwu i w celu przyszłych badań.

IDEA

Raport Office of the Auditor General z 2017 roku wykazał, że poziom digitalizacji i konserwacji w norweskich muzeach nie był odpowiedni i wymagał uwagi.

Opierając się na projekcie digitalizacji, Armed Forces Museum zwróciło się do zewnętrznych doradców o pomoc w zakresie długoterminowej strategii przechowywania informacji, a Piql został poproszony o ocenę potrzeb i wyzwań Muzeum. Wyraźnie rozumiejąc, że potrzeby muzeum wykraczają poza długoterminowe przechowywanie, Piql i Muzeum zaangażowali się w holistyczny proces archiwizacji. Opracowując cyfrowy przepływ pracy, Piql uwzględnił potrzeby i wyzwania użytkowników jako część podstawowych działań w archiwum. Zakres projektu miał na celu wdrożenie prostego i przyjaznego dla użytkownika rozwiązania, które polegałoby na łatwym dostępie, szybkim przeglądzie, bezpiecznym długoterminowym przechowywaniu i integracji z innymi systemami.

„Współpraca z Piql dała nam wiedzę i doświadczenie w zakresie przechowywania informacji, które zapewniają bezpieczną ochronę naszych cennych treści dla przyszłych pokoleń, co stanowi integralną część naszej długoterminowej strategii digitalizacji i archiwizacji w Muzeum.”.

REALIZACJA

Oczywistym rozwiązaniem dla Muzeum był najnowszy produkt Piql, czyli piqlConnect, który miał przynieść znaczne korzyści w administrowaniu danymi w ramach obowiązków związanych z archiwizacją muzealną.

Zebrane z różnych działów i centrum digitalizacji pliki wdrożono w system piqlConnect, zmapowany również według konkretnego trybu pracy Muzeum, co miało usprawnić interakcję, zarówno pod względem procesów digitalizacji, jak i konieczności koordynacji z innymi systemami. Muzeum może teraz w sprawny sposób przesyłać pliki do przechowywania zgodnie z międzynarodowymi standardami pakietów archiwalnych. Wszystkie pliki są również natychmiast dostępne i bezpieczne za pośrednictwem skandynawskiego dostawcy usług w chmurze.

Wybrano również najbardziej wartościowe zasoby Muzeum do przechowywania offline na piqlFilm. Ta kopia zapewni, że dane pozostaną niezmienione i dostępne bez względu na długość czasu. Zapewniając przyszły dostęp i autentyczność tych danych, Muzeum zawsze będzie mieć bezpieczną kopię przechowywaną w jednym ze swoich oddziałów oraz w Arctic World Archive. Muzeum zdecydowało się na zakup pełnego rozwiązania, które obejmuje dodatkowo czytnik piqlReader, aby skutecznie uzyskiwać dostęp do wszystkich informacji offline w ramach długoterminowego planu przechowywania.

Projekt ten był prowadzony przez kierownika projektu, Jana Ingara Hansena, odpowiedzialnego za stworzenie centrum cyfryzacji, które będzie miało zasadnicze znaczenie dla transformacji w tej organizacji.

PLANY

Piql i Norwegian Armed Forces Museum będą nadal rozwijać współpracę poprzez usprawnianie funkcji i integrację piqlConnect z innymi częściami procesu digitalizacji i archiwizacji. Ponadto będziemy nadal rozwijać w ramach Muzeum wsparcie eksperckie w zakresie digitalizacji i ochrony cennych zasobów historycznych.

Piql jest rozentuzjazmowany współpracą z Norwegian Armed Forces Museum skoncentrowanym na ochronie cennej kolekcji norweskiego dziedzictwa kulturowego.