Digitálna transformácia Nórskeho múzea ozbrojených síl​

V rámci veľkého projektu digitálnej transformácie hľadalo Nórske múzeum ozbrojených síl riešenie pre dlhodobú stratégiu ukladania dát. Partnerstvo s Piql ponúklo nový prístup a prinieslo komplexné riešenie ochrany cenných digitálnych aktív múzea.

POZADIE

Nórske múzeum ozbrojených síl spadá pod Ministerstvo obrany a je zodpovedné za uchovanie historického dedičstva. Sedem rôznych oddelení pokrýva širokú škálu muzeálnych a archívnych úloh pre nórske obranné sily. Dokumentácia múzea siaha viac ako 100 rokov do minulosti. V roku 2017 začali veľký digitalizačný projekt, ktorý zahŕňa digitalizáciu fotografií, videí aj zvukových diel a ich sprístupnenie verejnosti.

VÝZVA

V správe auditora z roku 2017 sa zistilo, že úroveň digitalizácie a uchovávania v nórskych múzeách nie je primeraná a je potrebné tejto téme venovať zvýšenú pozornosť.

Vychádzajúc z projektu digitalizácie, Múzeum ozbrojených síl vyhľadalo externé usmernenie k dlhodobej stratégii ukladania dát. Klient prizval Piql, ako odborníka na dlhodobú archiváciu dát, aby posúdil potreby a požiadavky múzea. Spoločne sa zhodli na tom, že potreby presahujú rámec dlhodobého skladovania, a preto sa zapojili do archívneho procesu. Piql pripravil dlhodobý postup, kde zohľadnil potreby, výzvy a každodennú rutinu múzea. V projekte bolo potrebné aplikovať jednoduché a užívateľsky prívetivé riešenie, ktoré zodpovedá potrebám jednoduchého prístupu, rýchleho prehľadu, bezpečného dlhodobého ukladania a integrácie s inými systémami.

„Spolupráca so spoločnosťou Piql nám poskytla vedomosti a odborné znalosti v oblasti dlhodobej archivácie a uchovávania. Vďaka tomuto bude náš cenný obsah bezpečne chránený pre budúce generácie ako neoddeliteľná súčasť našej dlhodobej stratégie digitalizácie a archivácie v múzeu."

RIEŠENIE

Využitie nášho najnovšieho produktu, platformy piqlConnect, ponúklo múzeu výrazné zlepšenie správy archivovaných údajov. Platformu piqlConnect sme implementovali pre digitálne súbory zozbierané z rôznych oddelení aj z digitalizačného centra. Práca s piqlConnect uľahčuje interakciu medzi procesmi aj koordináciu s ostatnými systémami. Všetky súbory sú už ukladané súbory podľa medzinárodných štandardov archívnych balíkov, sú okamžite dostupné a vysoko zabezpečené prostredníctvom škandinávskeho poskytovateľa cloudu.
Tie najdôležitejšie dátové súbory sme uložili aj offline na piqlFilm, ktorý garantuje, že údaje zostanú nezmenené a dostupné bez ohľadu na čas. Jedna kópia ostáva priamo v archíve múzea a druhú sme umiestnili  varchíve svetovej pamäti na Svalbarde, v Arctic World Archive.

Múzeum sa rozhodlo prevziať celú technológiu a zakúpilo do svojho majetku aj interný piqlReader na efektívny prístup ku všetkým offline informáciám ako súčasť ich dlhodobého plánu ukladania a prístupu. Tento projekt viedol projektový manažér Jan Ingar Hansen, zodpovedný za vybudovanie interného centra digitalizácie.

BUDÚCNOSŤ

Piql a Nórske múzeum ozbrojených síl budú pokračovať v rozvíjaní partnerstva zlepšovaním funkcií a integráciou piqlConnect aj s ostatnými časťami procesu digitalizácie a archivácie. Okrem toho pokračujeme aj v školeniach a budovaní odborných znalostí pracovníkov múzea v oblasti digitalizácie a uchovávania cenného historického obsahu.