Zabezpieczenie danych jądrowych na następne stulecia

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) jest odpowiedzialna za zarządzanie odpadami radioaktywnymi w Hiszpanii, zarządzanie całą dokumentacją związaną z odpadami promieniotwórczymi, demontaż obiektów jądrowych oraz za działania powiązane.

PODSTAWY

Przemysł jądrowy ma rygorystyczne wymagania dotyczące bezpiecznej likwidacji i unieszkodliwiania odpadów i elektrowni jądrowych ze względu na potencjalne szkody wynikające z niewłaściwego nimi zarządzania. Dokumenty dotyczące składowisk odpadów radioaktywnych muszą być przechowywane przez cały okres istnienia odpadów, który w wielu przypadkach wynosi ponad 100 lat.

IDEA

Ważne jest, aby w przyszłości mieć dostęp do danych o składowiskach odpadów i ich zawartości w celu podejmowania decyzji o ewentualnym ponownym wykorzystaniu składowisk i otaczających je obszarów kontrolowanych. Niestety, tradycyjne cyfrowe technologie nie gwarantują długoterminowego przechowywania danych przez tak długi czas. Tempo ewolucji technologicznej oznacza, że informacje muszą być regularnie migrowane. Z biegiem czasu staje się to kosztowne i ryzykowne, zwłaszcza w przypadku informacji statycznych, które muszą być autentyczne.

Jest to wspólne wyzwanie dla wielu organizacji posiadających bezwartościowe zasoby cyfrowe, które muszą być przechowywane przez długi czas.

„Celem ENRESA jest zabezpieczenie najcenniejszych danych w najlepszy możliwy sposób następnym pokoleniom, a Piql gwarantuje tę wizję”.

REALIZACJA

W celu optymalnego zarządzania dokumentacją ENRESA przechowuje dane w formacie archiwalnym, wraz z metadanymi w internetowym systemie zarządzania dokumentacją. Okresowo sporządza się duplikat tych zapisów, aby zapewnić ich odzyskanie w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.

Unikalne podejście Piql do długoterminowego przechowywania cyfrowych danych jest idealne dla informacji, które muszą być zabezpieczone na dziesięciolecia, a nawet stulecia. Rozwiązanie Piql opiera się na przełomowych rozwiązaniach technologicznych w zakresie przekształcenia światłoczułej kliszy 35 mm w cyfrowy, wolny od migracji nośnik, z którego można odzyskać dane, ale nigdy nie można ich zhakować, zmanipulować ani usunąć. Wszystkie specyfikacje plików i kod programu są przechowywane razem z plikami; w ten sposób dane są zawsze dostępne i nigdy nie staną się nieaktualne. Oznacza to również, że dane są przechowywane w oryginalnej, autentycznej formie i nie można ich zmienić ani usunąć po ich zapisaniu, co zapewnia weryfikowalną autentyczność informacji. Piql jest w pełni zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania informacji i wyróżnia się na tle innych nośników, jeśli chodzi o trwałość i autentyczność. W szczególności projekt ten jest zgodny z wytycznymi UE eARK oraz słownikiem metadanych administracyjnych (eEMGDE), a także ze standardem dokumentu elektronicznego (NTI).

PLANY

W przypadku projektu pilotażowego dokumenty pdf/a były przechowywane na piqlFilm, pokazując, w jaki sposób utrzymywana jest jakość informacji i jak można przywrócić pliki bez ryzyka utraty lub uszkodzenia danych. Ponadto informacje były również przechowywane w formie wizualnej, aby zademonstrować wyjątkową ofertę Piql w zakresie podwójnego zapewnienia przyszłego dostępu. ENRESA wybrała Piql do projektu pilotażowego, aby zbadać możliwe korzyści z zastosowania na dużą skalę technologii i usług Piql.

Celem projektu pilotażowego jest pokazanie technologii Piql na rzeczywistych danych klienta i dostarczenie takich informacji, które pozwolą na analizę i ocenę wykonalności technicznej zabezpieczenia danych cyfrowych.

Po udanym projekcie pilotażowym, w ramach którego ENRESA sprawdza wykonalność technologii i jej zastosowanie w organizacji, ENRESA i Piql są przekonane o przyszłej możliwości współpracy na większą skalę.