Zabezpečenie jadrových údajov na ďalšie storočia

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA (ENRESA) je organizácia zodpovedná za nakladanie s jadrovým odpadom v Španielsku, uchováva a spravuje všetku dokumentáciu týkajúcu sa rádioaktívneho odpadu, demontáže jadrových zariadení a súvisiacich činností.​

POZADIE

Jadrový priemysel má prísne požiadavky na likvidáciu odpadu z jadrových elektrární a bezpečné vyraďovanie z prevádzky. Dokumenty o skládkach jadrového odpadu je potrebné uchovávať počas celej životnosti vzniknutého odpadu, čo je v mnohých prípadoch viac ako 100 rokov.

VÝZVA

Pre budúcnosť je kvôli rozhodovaniu o možnom opätovnom využití lokalít a kontrolovaných oblastí dôležité mať garantovaný prístup k údajom o skládkach nebezpečného odpadu a ich obsahu. Žiaľ, tradičné technológie ukladania digitálnych dát nedokážu zaručiť zachovanie údajov počas tak dlhého obdobia. Technologický vývoj napreduje neuveriteľne rýchlo a dáta uložené na tradičných médiách potrebujú pravidelnú migráciu, ktorá môže ohroziť autentickosť informácií a môžu narastať aj s tým súvisiace ekonomické dôsledky.

Toto je spoločná výzva pre mnohé organizácie, ktoré spravujú kritické údaje, ktoré musia byť starostlivo a dlhodobo uchované.

"Cieľom ENRESA je zanechať tie najcennejšie dáta uchované pre ďalšie generácie tým najlepším možným spôsobom a Piql túto víziu garantuje."

RIEŠENIE

Pre optimálnu správu záznamov ukladá ENRESA dáta v archívnom formáte s metadátami v online systéme správy záznamov. Pravidelne vytvára duplikát týchto záznamov, aby sa zabezpečila ich obnova aj v prípade nepredvídaných udalostí.

Jedinečný prístup spoločnosti Piql k dlhodobému digitálnemu uchovávaniu je ideálny pre údaje, ktoré je potrebné uchovávať desaťročia alebo dokonca storočia. Riešenie Piql je založené na prelomových technológiách pri konverzii 35 mm fotosenzitívneho filmu na digitálne pamäťové médium bez potreby pravidelnej migrácie dát. Údaje uložené na filme je možné kedykoľvek prečítať, ale nikdy ich nemožno manipulovať ani vymazať.

Všetky špecifikácie súboru a programový kód sú uložené spolu so súbormi, takže údaje sú navždy prístupné a nikdy nezastarajú. Znamená to tiež, že údaje sú uložené v autentickej forme, nemožno ich prepísať, čím je zabezpečená ich overiteľná pravosť. Riešenie piql je plne v súlade s medzinárodnými pokynmi na ukladanie informácií a pokiaľ ide o dlhú životnosť a autentickosť, vyniká v porovnaní s inými médiami. Projekt s ENRESA sa riadil najmä usmerneniami EÚ eARK, slovníkom metaúdajov správy (eEMGDE) a štandardom pre elektronické dokumenty (NTI).

BUDÚCNOSŤ

Pre pilotný projekt boli na piqlFilm uložené dokumenty pdf/a, ktoré ukazujú ako možno súbory obnoviť bez rizika straty alebo poškodenia údajov. Okrem toho boli informácie uložené aj vo vizuálnej forme, aby demonštrovali jedinečnosť technológie piqlFilm o dvojitom zabezpečení budúceho prístupu.

ENRESA si vybrala Piql pre pilotný projekt s cieľom vyskúšať technológiu Piql pri využití reálnych dát a následne analyzovať technickú realizovateľnosť uchovávania  špecifických digitálnych dát. Po úspešnom pilotnom projekte, kde si ENRESA overila životaschopnosť technológie a jej aplikáciu veríme v príležitosť poskytovať služby vo väčšom rozsahu.