Museu Del Castell de Peralada zachowuje hiszpańskie dziedzictwo dzięki Piql

Museu Del Castell de Peralada, mieszczące się w XIV-wiecznym klasztorze karmelitów, jest ważnym kulturalnym skarbcem bogatej historii Hiszpanii.​

IDEA

Muzeum posiada blisko 100000 ksiąg, ponad 800 Patentów Szlacheckich, 140 rękopisów, 200 inkunabułów, księgi listowe z Damiá Mateu i ponad 5000 egzemplarzy Kolekcji Cervantesa.

Podobnie jak wiele instytucji historycznych, część kolekcji ulega czasowi i niszczeje, co grozi bezpowrotną utratą dokumentów. Cyfryzacja to pierwszy krok do nie tylko przechwycenia elementów przed dalszym niszczeniem, ale także do zapewnienia sprawniejszego zarządzania archiwami, optymalizacji, monetyzacji, przeglądania i dostępności.

Jednak sama cyfryzacja nie gwarantuje, że dane pozostaną dostępne w przyszłości. Zachowanie plików cyfrowych na większości nośników wymaga migracji po krótkim czasie, ponieważ technologia i oprogramowanie stają się przestarzałe. Z czasem może to stać się bardzo kosztowne. Zapewnienie, że pliki mogą pozostać cały czas użyteczne, jest kluczowym czynnikiem dla instytucji historycznych oraz kluczowym celem dla Piql.

Wybierając długowieczność, dostępność i bezpieczeństwo, Museu Del Castell de Peralada wybrało Piql do cyfrowego zabezpieczenia listów i książek z Damia Mateu, założyciela Muzeum, oraz wybranych map z XVII-XIX wieku.​

REALIZACJA

Piql zapewnił profesjonalną analizę kolekcji w celu zaprojektowania właściwego rozwiązania do zabezpieczenia cyfrowego, w tym digitalizacji z optycznym rozpoznawaniem znaków i wzbogaconą ekstrakcją metadanych, dostępności online i długoterminowej ochrony cyfrowej na najbardziej odpornym nośniku na świecie, piqlFilm.

Naświetlając pliki cyfrowe na piqlFilm, istnieje gwarancja, że dane Muzeum są bezpieczne i odporne na katastrofy. Technologia Piql, która nie wymaga migracji, umożliwia odzyskiwanie danych bez ryzyka ich utraty. Rozwiązanie Piql jest zgodne z OAIS, oparte na innowacyjnych badaniach z doskonale sprawdzoną technologią. Jest równie proste w użyciu jak każda inna technologia cyfrowa, ale zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo, integralność i długowieczność.

PLANY

Po sukcesie projektu pilotażowego Piql kontynuuje rozmowy z muzeum zamku Peralada Castle na temat przyszłych projektów ochrony, takich jak konserwacja wina.