Ochrona sztuki z norweskiego National Museum

National Museum posiada największą kolekcję dzieł sztuki w Norwegii, w tym narodowe skarby, takie jak „Krzyk” Edvarda Muncha. Odgrywają również ważną rolę w zabezpieczaniu zbiorów, aby były dostępne dla przyszłych pokoleń

Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

IDEA

Muzeum Narodowe chce angażować społeczeństwo i udostępniać sztukę w internecie. Aby to umożliwić, digitalizują swoje obiekty za pomocą zaawansowanych technologii, takich jak promieniowanie rentgenowskie i skanowanie 3D. Długoterminowa kopia wzorcowa tych plików musi być bezpiecznie przechowywana na solidnym nośniku danych, bez ryzyka uszkodzenia plików, najlepiej z wizualną reprezentacją wraz z danymi.

Sztuka cyfrowa nabiera coraz większego znaczenia, także w zbiorach Muzeum Narodowego. Jeśli chodzi o obiekty sztuki, tylko oryginalna wersja ma wartość artystyczną i finansową. Dlatego podczas ochrony sztuki cyfrowej niezwykle ważne jest zapewnienie autentyczności i integralności danych.

W ramach długoterminowej strategii i ochrony krajowych zasobów cyfrowych kierownictwo sporządziło specyfikację wymagań dla tego, co uważa za optymalne długoterminowe rozwiązanie archiwalne. Wymienili 10 następujących cech:

  • Wolne od migracji
  • Samowystarczalne
  • Z wizualną reprezentacją
  • Zapewniające poufność
  • Z zachowaniem integralności danych
  • Dostępne na żądanie w wybranych miejscu
  • Według sprawdzonej technologii
  • Zabezpieczone przed impulsami elektromagnetycznymi
  • Proste w obsłudze
  • Fizycznie wytrzymałe

„Wypisaliśmy listę najważniejszych cech idealnego rozwiązania do przechowywania danych. Po wszechstronnym przeszukiwaniu możliwości różnych technologii na rynku nie mogliśmy znaleźć żadnej technologii, która spełniałaby listę wymagań w taki sam sposób jak Piql.”​

Jahn-Fredrik Sjøvik, CIO National Museum of Norway

REALIZACJA

Długotrwałe przechowywanie danych na nośniku, który jest wolny od migracji, samowystarczalny, bezpieczny i umożliwia wizualną reprezentację wraz z bitami i bajtami – to warunki Muzeum Narodowego, które są spełnione przez Piql. Nawiązaliśmy długoterminową współpracę partnerską, której wspólnym celem jest zachowanie sztuki dla następnych pokoleń.

Ponadto niektóre z najważniejszych obiektów Muzeum Narodowego są bezpiecznie przechowywane na norweskiej ziemi w Arctic World Archive na Svalbardzie.

Photo: Børre Høstland / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections

PLANY

W ramach długoterminowej współpracy Piql i norweskie Muzeum Narodowe będą wspólnie opracowywać rozwiązania przechowywania danych dla norweskich muzeów.