American Institute of Indian Studies (AIIS) uchováva cenný obrazový materiál pre ďalšie generácie

Americký inštitút indických štúdií, založený v roku 1961, je konzorcium 90 univerzít a vysokých škôl v Spojených štátoch, ktoré podporuje rozvoj vedomostí o Indii v USA. Počas 6o-ročného fungovania obohatil výrazným spôsobom vzdelávanie, vedeckú spoluprácu a zdieľanie kultúry.

VÝZVA

Celkovo archív obsahuje asi 140 000 fotografií a diapozitívov malieb, sôch, mincí, rukopisov a miniatúr. Súčasťou bohatej zbierky sú tiež architektonické výkresy, mapy a plány. Fotografie sú po digitalizácii uložené s vysokým rozlíšením vo formáte .tiff.

Niektoré staršie časti zbierky boli predtým uložené na CD a pevných diskoch, čo pre inštitút predstavovalo problém pri spätnom čítaní dát. Práve pre prílišnú veľkosť súborov sa Inštitút rozhodol skladovať dáta offline. S CD náchylnými na opotrebovanie, pevnými diskami obmedzenými životnosťou v priemere 5 rokov a potrebou migrácií organizácie často strácajú prístup k uloženým informáciám. Ani jedno z týchto médií nebolo navrhnuté na dlhodobé uchovanie dát a nie sú určené na účely archivácie ako „cold storage“, lebo sa stáva, že informácie nie je možné z rôznych dôvodov prečítať. Keďže pre AIIS sú dáta mimoriadne dôležité, hľadal inovatívny prístup k archivácii a zároveň úložné médium, ktoré obstojí v skúške času.

"AIIS si vybral jedinečný prístup Piql k dlhodobej archivácii obrázkov kvôli zaručenej dostupnosti a neuveriteľnej garantovanej životnosti ponúkanej technológie."

RIEŠENIE

Realizovali sme počiatočný projekt 25 GB obrázovej dokumentácie uloženej na piqlFilm v hybridnej forme (analógovej aj digitálnej), aby klient mohol otestovať realizovateľnosť rozsiahlejšieho projektu. Klientovi sme predviedli aj čítačku filmov piqlReader, ktorá ponúka okamžitý prístup k súborom uloženým offline na filmovom páse. 

BUDÚCNOSŤ

Inštitút plánuje v ďalšej fáze projektu archivovať svoju kompletnú knižnicu, a následne aj všetky zvukové a obrazové údaje.