Do Zrkadlovej sály v Trnave sme umiestnili unikátnu časovú schránku

Pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej Zrkadlovej sály v Divadle Jána Palárika v Trnave sme v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom prispeli k vytvoreniu časovej schránky, ktorá bude umiestnená v sále a ponesie odkaz pre ďalšie generácie.

Časové schránky boli pôvodne schránky na relikvie, ktoré mali slúžiť na ochranu budov. Postupne sa začali do schránok pridávať aj ďalšie dokumenty, ktoré sa ukladali hlavne pri významných rekonštrukciách. Ako povedala Zuzana Hekel, riaditeľka Divadla Jána Palárika: „Uvedomili sme si, že vraciame sálu do jej podoby spred vyše sto rokov. Možno to bude trvať rovnako dlho, kým ju bude niekto opäť rekonštruovať. Preto by sme chceli budúcim generáciám zanechať svedectvo o dobe, v ktorej sme sálu otvárali my. O dobe pandémie, vojnového konfliktu, o dobe, v ktorej tak veľmi potrebujeme kultúru.“

Budovu divadla postavili v roku 1831 vedľa hostinca U čierneho orla. Dnes je najstaršou divadelnou budovou na Slovensku, ktorá stále slúži pôvodnému účelu. Časová schránka v Zrkadlovej sále je jedinečná, keďže dokáže prežiť aj viac ako 500 rokov. Zaručuje to špeciálna technológia archivácie dát na piqlFilm, ktorá je veľmi podobná QR kódu vo vysokom rozlíšení. História budovy, divadla, dokumenty či fotografie sú na ňom uložené v hybridnom formáte. Znamená to, že sú k dipozícii v digitálnej a tiež vo vizuálnej podobe, čím je zaručená ich čitateľnosť aj v budúcnosti, keď sa schránka zase otvorí.

„Problém dlhodobého uchovávania digitálnych údajov je komplexný a je dôležité zachovať cenné dáta tak, aby boli čitateľné a prístupné aj v budúcnosti“, hovorí Ladislav Hodinka, CEO Piql Slovakia. „PiqlFilm vnímam ako dátový airbag a hlavnou myšlienkou je zachovať odkaz o našej dobe pre ďalšie generácie.”

Technológia Piql je unikátnym riešením pre dlhodobú archiváciu cenných dát. Piql garantuje prístup k dátam kedykoľvek v budúcnosti bez ohľadu na vnímanie času. Aby sme zaistili, že piqlFilm obstojí v skúške času a bude fungovať nezávisle od existujúcich technológií, pracuje s otvoreným zdrojovým kódom (open source). Netušíme, aké technológie budú k dispozícii v budúcnosti. Aj preto bol piqlFilm navrhnutý tak, aby bol prístup k zapísaným údajom zaručený bez ohľadu na okolnosti. Všetko, čo potrebujete vedieť o budúcom prístupe k vašim dátam, je uložené priamo na filme v ľudsky čitateľnej podobe. Zároveň je možné všetky dáta získať aj manuálne, pomocou jednoduchého návodu, svetla a kamery.

To, čo robí Piql výnimočným, je cielene vyvinutá technológia, ktorá umožňuje vyššiu bezpečnosť uchovania dát a významne znižuje riziko ich straty. Údaje na filme nie je možné meniť či prepisovať a uložené dáta sú extra bezpečné. Čo sa týka odolnosti, piqlFilm presahuje všetky dostupné médiá na trhu a ako jediný obstál v skúške aj proti rádioaktívnemu žiareniu.

Viac informácií nájdete na www.piql.sk. V prípade záujmu o archiváciu vašich dát nás môžete kontaktovať aj na telefónnom čísle: +421 918 802 434.