Zachovanie „Zlatého pokladu“ histórie Českého rozhlasu

Český rozhlas sa rozhodol pomocou nášho riešenia uchovania dát zabezpečiť svoje najcennejšie nahrávky a unikátne hudobné historické momenty.

Český rozhlas je verejnoprávnym vysielateľom v Českej republike a funguje od roku 1923. Je aj druhý najstarší v Európe a uchováva takmer 100 rokov historického obsahu a nahrávok nielen z Českej republiky a Slovenska, ale aj svetového rozsahu.

Rozhlasový archív v súčasnosti uchováva 220 000 hodín zvukových materiálov, milióny dokumentov a strán hudobných záznamov ako sú noty a periodiká, ktoré obsahujú veľmi bohatú a zaujímavú národnú pamäť. Zvukový archív tvoria záznamy prejavov, rozhovorov, historických udalostí, archív vysielania a rôzne zvukové a hudobné záznamy umeleckých diel. Časť je stále analógová, ale rozhlas od roku 2002 historické nahrávky systematicky digitalizuje. Od roku 2019 sú už nahrávky digitálne. Na ukladanie dát používa Český rozhlas sofistikovaný systém na báze Oracle HSM. Systém vytváara tri identické digitálne záznamy každej nahrávky, jednu vloží do robotickej zvukovej knižnice na kazetovej páske a dve kópie sa z bezpečnostných dôvodov uchovávajú na inom mieste.

VÝZVA

Český rozhlas využíva tradičné úložiská dát s potrebou pravidelnej migrácie a hľadal superbezpečné „katastrofické“ riešenie pre uchovanie digitálnych zvukových záznamov. Pri tradičných médiách stále existuje určité riziko, že sa pamäť národa časom stratí, či už v dôsledku straty dát počas procesov migrácie, zastarania softvéru a hardvéru alebo nedostatku prostriedkov na pravidelné vykonanie migrácie. Okrem toho riešil klient aj problém zabezpečenia pravosti digitálneho materiálu po uložení.

Český rozhlas prejavil veľký záujem o technológiu piqlFilm práve pre jeho bezpečnosť a trvácnosť. Pre pilotný projekt vybral tie najcennejšie časti v zbierkach a projekt zadefinoval ako „Zlatý poklad Českého rozhlasu“. Dáta obsahujú autentické záznamy z pražského povstania v máji 1945, záznamy zo sovietskej invázie do Československa v roku 1968, prejavy prezidentov, kráľov a premiérov, ako aj dokumentáciu politických procesov po druhej svetovej vojne či riešenie vojnových zločinov.

„Služby Piql Preservation Services predstavujú zaujímavé riešenie pre bezpečné ukladanie a dlhodobé uchovávanie údajov a túto technológiu považujeme pre nás za veľmi relevantnú.“​

RIEŠENIE

Piql nasadzuje open-source technológiu a nezávislé riešenie, ktoré zabezpečí budúci prístup k obsahu. To je jeden z hlavných rozdielov v porovnaní s tradičnými spôsobmi uchovávania dát.

Klient definoval typ obsahu a pre zabezpečenie čitateľnosti aj v budúcnosti prebehol spoločný a dôkladný proces na vylepšenie a doplnenie metadát a popisov obsahu. Odporúčali sme, aby sa všetky zvukové záznamy uchovali vo formáte WAV s otvoreným zdrojom. Tým vieme zabezpečiť  budúce vyhľadávanie nezávislé od vývoja a technológie. Navyše, každý kotúč piqlFilmu obsahuje ľudsky čitateľný návod na prečítanie dát.
Akonáhle sú dáta zapísané, nie je možné ich meniť ani mazať a obsah môže byť bezpečne uchovávaný v archíve Českého rozhlasu po stáročia. PiqlFilm ponúka zároveň udržateľné riešenie bez spotreby energie.

BUDÚCNOSŤ

Český rozhlas vidí výsledky úspešnej spolupráce pri ochrane „ZLATÉHO POKLADU“ a plánuje každoročne ukladať výber toho najcennejšieho z archívu.