Museu Del Castell de Peralada zachováva španielske dedičstvo

Museu Del Castell de Peralada, ktoré sa nachádza v karmelitánskom kláštore zo 14. storočia, je dôležitým kultúrnym archívom bohatej španielskej histórie.​

VÝZVA

V zbierkach múzea sa nachádza takmer 100 000 kníh, 800 šľachtických patentov, 140 rukopisov, 200 prvotlačí, pôvodné listy od Damiá Mateu či 5000 kusov Cervantesových zbierok. Časti zbierky začínali chátrať a múzem bolo postavené pred hrozbu, že by sa mohli navždy stratiť.

Digitalizácia je prvým krokom k zachyteniu historických predmetov, než dôjde k ich znehodnoteniu. Tento proces je zároveň zásadným krokom k zlešeniu správy archívov a optimalizácii ich fungovania, vyhľadávaniu a dostupnosti informácií.
Samotná digitalizácia však nezaručuje, že údaje zostanú dostupné aj v budúcnosti. Uchovávanie digitálnych súborov na väčšine médií si vyžaduje pravidelnú migráciu dát po relatívne krátkom čase, pretože technológia rýchlo zastaráva. Tento proces sa môže stať pre inštitúcie nielen časovo, ale hlavne finančne náročný.

Zabezpečenie historických dát pre budúce generácie je kľúčovou úlohou pre historické inštitúcie a kľúčovým zameraním spoločnosti Piql.

"Časti našich zbierok začínali chátrať a hrozilo, že sa navždy stratia."

RIEŠENIE

Museu Del Castell de Peralada si pre digitálne uchovávanie listov a kníh od Damia Mateu a vybraných máp zo 17.-19. storočia vybralo riešenie od Piql, ktoré ponúka najlepšiu životnosť, dostupnosť a bezpečnosť pre cenné dáta.

Vykonali sme analýzu celej zbierky a následne navrhli na mieru prispôsobené riešenie digitálnej ochrany, vrátane digitalizácie s optickým rozpoznávaním znakov a obohatenou extrakciou metadát, online dostupnosti a dlhodobého uchovania na unikátnom médiu piqlFilm.

Uložením digitálnych súborov na piqlFilm sme zabezpečili, že údaje múzea sú uložené bezpečne a odolne pre ďalšie generácie. Naša technológia nepotrebuje previdelnú migráciu dát, je v súlade s OAIS a je postavené na osvedčenej technológii a inovatívnom výskume. Používa sa rovnako jednoducho ako akékoľvek iné digitálne úložisko, no s jedinečným zabezpečením, integritou a dlhou životnosťou.

BUDÚCNOSŤ

Po úspechu pilotného projektu pokračujeme v s múzeom v plánovaní ďalšej spolupráce na zabezpečenie historických dát.