Diputació de Barcelona s nami bezpečne uchovala verejné údaje

Diputació de Barcelona je miestna vládna inštitúcia, ktorá podporuje občanov v provincii Barcelona. Spravuje 311 miest v regióne a 74,4 % z celkovej katalánskej populácie. Ide o inštitúciu, ktorú riadia primátori, starostovia a zástupcovia barcelonských zastupiteľstiev a pôsobí priamo pri poskytovaní služieb v spolupráci s mestskými úradmi.

Diputació Barcelona poskytuje služby a technickú a ekonomickú podporu v spolupráci s obcami. Je súčasťou vedenia viacerých inštitúcií, ako napríklad Museu Maritim de Barcelona, Centre de Cultura Contemporània či Institut del Teatre.

VÝZVA

Zabezpečenie života údajov pre budúce generácie je dôležité, pretože údaje v archívoch Diputació de Barcelona podporujú práva, povinnosti alebo aktivity občanov vo verejnom prostredí. Zároveň je popotrebné zachovať pre budúcnosť kultúrne hodnoty miest.

V roku 2003 Diputació založila sieť mestských archívov s cieľom podporiť konzistentnú správu miestneho dedičstva a zabezpečiť proces digitálnej transformácie. Sieť poskytla jednotný systém správy dokumentov, optimalizovala zdroje pre mestský archív a zvýšila kvalitu služieb, uľahčila samosprávam dodržiavanie predpisov, poskytla technickú podporu pre 82 miest a 145 miestam program údržby. Diputación de Barcelona sa týmto účinným programom ochrany písomnej histórie snaží zabezpečiť údaje do budúcnosti.

Keďže veľká časť zbierky už je digitalizovaná, našou hlavnou úlohou v projekte bolo zabezpečenie integrity údajov v čase, dostupnosti a autentickosti pre budúce generácie.

"Vzhľadom na zložitosť digitálneho sveta je zachovanie práv ľudí z dlhodobého hľadiska problémom pre samosprávy. Riešenie Piql dáva mestám nástroj na uchovanie údajov, zároveň zabezpečuje ich autenticitu a integritu a uplatňuje zásady, štandardy a najlepšie postupy archivácie... "​

RIEŠENIE

Diputació de Barcelona si pre uchovanie na piqlFilm, unikátne médium so životnosťou 500+ rokov, vybrala historické záznamy z roku 1845.

Vďaka tomuto projektu si Diputació dokázala určiť viacero cieľov, vrátane prípravy budúcich pracovných postupov ochrany dát, výberových dokumentov na ochranu, kritérií metadát pre vyhľadávanie informácií, integrácie s existujúcimi aplikáciami a realizovateľnosti obchodného prípadu pre samosprávy.

Piql ponúka zlatý štandard digitálneho uchovávania, ktorý zabezpečuje budúci prístup, autenticitu a integritu údajov.

Dáta pre piqlFilm zahŕňali digitalizované dokumenty a digitálne záznamy plenárnych aktov z rokov 1845-2005, videoaktov z roku 2017 a elektronické záznamy uložené v Správe záznamov mestského zastupiteľstva (Gestiona esPublico). Z rokov 1867-2008 sa zachovali aj unikátne dokumenty, ako vyhlásenie Kráľovskej dediny alebo projekt Auditorium.

Schopnosť spravovať všetky typy súborov, spĺňať archívne štandardy s otvoreným zdrojovým kódom (medzinárodné aj španielske), nikdy nevyžadovať migráciu údajov a garantovaný budúci prístup urobili z účelovej technológie Piql jednoznačnú voľbu. Technológia Piql môže byť integrovaná do akéhokoľvek systému alebo siete a nateraz je integrovaná so systémom správy obsahu, ktorý používa viac ako 3 500 samospráv v Španielsku.

Diputació de Barcelona sa tiež rozhodla uložiť svoje údaje v bezpečí Svetového arktického archívu.

BUDÚCNOSŤ

Diputació de Barcelona sa už rozhodla rozšíriť našu technológiu na ďalších 5 obcí. Projekt sa začal v roku 2019 a pokrýva nové integrácie správy záznamov, rôzne druhy miest a rôzne druhy dokumentov. Diputació de Barcelona bude tiež poskytovať služby ochrany svojej sieti samospráv v rámci rámcovej dohody.