Traja majstri poľskej fotografie nám zverili svoje najcennejšie snímky

Bogdan Dziworski, Tomasz Sikora a Jacek Poremba, traja z najuznávanejších fotografov v poľskej histórii, si vybrali piqlFilm pre zachovanie zbierky ich najcennejších diel.​

Photo: Tomek Sikora, NYC 18

VÝZVA

Aj keď sú tieto oceňované diela poľských majstrov fotografie súčasťou mnohých knižných vydaní, albumov, reklamných publikácií či kampaní, pri všetkých digitálnych súboroch existuje riziko straty alebo poškodenia dát. Aj originálne fotografie podliehajú zubu času a môžu byť rovnako poškodené alebo zničené.

Fotografie sú nehybnými momentkami doby, majú obrovskú hodnotu pre budúcnosť a mali by byť uchovávané v bezpečí čo najdlhšie. Žiadny umelec si nevie predstaviť, že by stratil svoju zbierku. Mnohí fotografi sa rozhodli využiť osvedčenú možnosť a zachovať svoju zbierku v analógovej forme. Pre fotografie, ktoré však vznikli v digitálnej podobe, to môže znamenať stratu možnosti prístupu k súboru ako umeleckému dielu. Bezpečné ukladanie diel, ktoré vznikli v digitálnej podobe, ponúka fotografom oveľa väčšiu hodnotu, vrátane možnosti prístupu k nespracovaným súborom a vykonaniu menších manuálnych úprav pre budúce použitie.

„Veľmi ma potešilo, keď som pre projekt Piql vyberal snímky zo svojho vyše tridsaťročného archívu. Môj výber určil, čo ostane zachované o niekoľko stoviek rokov... Keď niečo vytvárame, neuvažujeme o tak ďalekej budúcnosti, ale práve Piql nám ponúkol unikátnu možnosť. V dnešnej dobe je ľahké zasahovať a meniť pôvodný digitálny záznam. V prípade originálnej fotografie to môže byť neželaným krokom a práve archivácia na piqlFilm nám dokázala zaručiť, že v uložených súboroch nie je možné vykonávať žiadne zmeny. To je pre nás fotografov neoceniteľná výhoda."​

RIEŠENIE

Traja velikáni poľskej fotografie dôverovali technológii Piql natoľko, aby svoje zbierky uchovali na jedinečné médium piqlFilm, ktoré využíva vlastnosti fotosenzitívneho filmu a výhody digitálneho ukladania. Dáta sú uložené ako QR kódy s vysokým rozlíšením, ktoré obsahujú binárne dáta, špecifikácie formátu súboru a programový kód. To umožňuje uchovávanie údajov na dobu neurčitú a so zaručeným prístupom v budúcnosti.

Celý projekt bol spustený pri predstavení piqlReader v Poľsku vo februári 2020. Pe fotografov je dôležité zachovanie autentickosti snímok v pôvodnej podobe a práve Piql predstavuje technológiu s jedinečnými vlastnosťami. Z dôvodu rýchleho zastarávania technológií musia fotografi často prenášať svoje snímky z jedného disku na druhý a potýkajú sa s problémom poškodenia či straty dát.

BUDÚCNOSŤ

Profesor Dziworski považoval účasť na našom projekte za veľkú česť. Fotograf Tomasz Sikora ocenil nielen bezpečosť riešenia piqlFilm, ale aj kategorizáciu jeho zbierky s využitím metadát.

Na celom svete existuje množstvo ikonických fotografií, všetky sú uložené v hlbinách internetu a osobných zbierkach. Je veľmi dôležité, aby tieto momenty ostali zachované a čitateľné ako nenahraditeľný spôsob rozprávania príbehov minulých, ako dôkaz a svedectvo doby.

„Sme veľmi radi, že takíto slávni fotografi sa rozhodli archivovať svoje umelecké diela práve s pomocou našej technológie. Aby ďalšie generácie mohli žasnúť nad ich prácou.“

Jedinečná životnosť dát uložených na piqlFilm ponúka jedinečnú šancu na zachovanie legendárnych snímok pre ďalekú budúcnosť v prospech generácií. Umožní tak budúcnosť postaviť na poznaní a pochopení minulosti.

POZADIE

Bodgan Dziworski, narodený v roku 1941, je kameraman, režisér a fotograf. Bogdan je členom Zväzu poľských filmárov, ZAIKS a čestným členom Zväzu poľských umeleckých fotografov a autorom približne 40 krátkych, stredometrážnych a celovečerných filmov, ako aj množstva výstav a publikácií.

Tomasz Sikora, narodený v roku 1948, je oceňovaný fotograf a výtvarník, autor divadelných a filmových plagátov a knižných ilustrácií pre viac ako 60 kníh. Získal aj titul najlepšieho reklamného fotografa v Austrálii, kde dlhé roky žil a pracoval. Ako komerčný fotograf pracoval pre medzinárodné spoločnosti ako Sheraton, Intercontinental, Singapore Airlines či Reebok.

Jacek Poremba, narodený v roku 1966, je profesionálny fotograf špecializujúci sa na módnu, portrétnu a reklamnú fotografiu. V roku 2001 Poremba odcestoval do Sudánu, kde začal pracovať na svojich autorských projektoch „Portrét“ a „Krajina“. Poremba vo svojej tvorbe dokázal úspešne zladiť umeleckú fotografiu s komerčnou tvorbou.

Všetci traja umelci mali obrovský vplyv na poľskú kultúru a zanechali stopu v histórii poľskej fotografie.