Piql transformuje súdne archívy v Indii

Najvyšší súd Madhya Pradesh potreboval inovatívne riešenie na dlhodobé uchovávanie historických právnych dokumentov. Piql poskytuje bezkonkurenčné služby zodpovedajúce požiadavkám na ukladanie dát pre oblasť súdnictva. Žiadne iné riešenie nemôže byť vhodnejšie alebo efektívnejšie v dlhodobom časovom horizonte.

VÝZVA

Najvyššie súdy v Indii zhromažďujú veľké objemy kritických údajov, ktoré je potrebné dlhodobo uchovať. Mnohé z týchto údajov boli založené na papieri a mnohé súdy sa v súčasnosti snažia digitalizovať papierové archívy z dôvodu rastúcich nákladov na skladovanie.

Najvyšší súd Madhya Pradesh potreboval digitalizáciu a uchovanie viac ako 50 miliónov strán formátu A4 historických súdnych prípadov. Pre historické právne údaje, ktoré si vyžadujú dlhodobé uchovávanie pri zachovaní autenticity, je technológia založená na migrácii nevhodná a môže predstavovať dlhodobé problémy. Z dlhodobého hľadiska je papierový archív neekonomický na prevádzku a vyhľadávanie v dokumentácii je pomalé. Najvyšší súd chcel uložiť informácie vo vizuálnom formáte na film, ako sa to robí na tradičnom trhu s mikrofilmami. Požadoval zároveň digitálne metadáta a funkcie indexovania na umožnenie rýchleho vyhľadávania.

Piql dodal vysoko kvalitný produkt za bezkonkurenčnú cenu. S výsledkom sme veľmi spokojní my aj náš klient.

RIEŠENIE

Spoločnosť Piql si získala dôveru klienta prostredníctvom partnera Tata Consultancy. Ponúkli sme našu jedinečnú technológiu a riešenie, ktoré nikdy nepotrebuje migráciu dát, je offline a je vhodné na dlhodobé ukladanie kritických dát, keďže už nie možné ich po uložení modifikovať. Nikto na tradičnom trhu s mikrofilmami sa nemôže rovnať našej cenovej dostupnosti, rýchlosti výroby a efektívnosti priemyselného systému pre dlhodobú archiváciu.

PiqlFilm je udržateľné offline pamäťové médium, ktoré obmedzuje spotrebu elektriny. Vďaka automatickej extrakcii metadát a indexovaniu informácií zo súborov v kombinácii s manuálne zadanými metadátami umožní pracovníkom súdu rýchle vyhľadávanie a načítanie jednotlivých dokumentov uložených na filmovom páse v digitálnej alebo vizuálnej podobe. 

Naše riešenie tiež poskytlo veľmi potrebnú bezpečnosť a integritu údajov. Odolnosť a dlhovekosť nášho média piqlFilm viac ako 500 rokov mala pre Najvyšší súd zásadnú hodnotu.