Magazyn pamięci dla Slovak Electricity

Operator energii elektrycznej zapewnia niezawodne dostawy prądu do całego regionu, gwarantując wysokiej jakości, bezpieczne i ekonomiczne zarządzanie systemem przesyłowym.

IDEA

Jako współtworzyciel infrastruktury krytycznej organizacja musi utrzymywać i efektywnie obsługiwać wiele różnych urządzeń w ramach systemu przesyłowego. Wiele z tych urządzeń ma żywotność do 80 lat. Odpowiednia dokumentacja musi być dostępna przez cały okres użytkowania, aby umożliwić kontrolę bezpieczeństwa, konserwację i rozwiązywanie problemów.

Podobnie jak wiele archiwów i firm na Słowacji, organizacja posiada obszerne archiwum papierowe. Jednak przechowywanie tych dokumentów w formie papierowej stanowiło wyzwanie, w tym problemy z możliwością wyszukiwania oraz utratą i uszkodzeniem dokumentów, a także brakiem koordynacji. Co więcej, wykorzystanie przestrzeni na utrzymywanie archiwów papierowych jest znaczne, co skutkuje wysokimi wydatkami na nieruchomości.

Organizacja potrzebowała cyfrowego rozwiązania do przechowywania danych, które wytrzyma wymaganą ilość czasu. Ponieważ większość nośników nadaje się tylko do krótkotrwałego przechowywania, zdecydowano się na innowacyjną technologię Piql.

REALIZACJA

Piql oferuje długoterminowe przechowywanie danych dokumentów, które są zbyt cenne, aby narażać je na ryzyko utraty, zapewniając dostępność niezależnie od tego, ile czasu minęło.

Operator energii elektrycznej wybrał unikalną technologię pamięci masowej Piql z jej niesamowitą trwałością i integralnością danych oraz postanowił wypróbować to rozwiązanie jako potencjalny system pamięci masowej w przyszłości. Korzystając z innowacyjnej, specjalnie opracowanej technologii, Piql był w stanie zoptymalizować metadane dokumentów, poprawiając koordynację i organizację plików przed ich długoterminowym przechowywaniem. Pliki były przechowywane w formie hybrydowej, łącząc pamięć cyfrową i analogową dla maksymalnych korzyści.

Ponieważ pliki nie muszą przez cały czas dostępne, przechowywanie w trybie cold offline Piql było skutecznym wyborem, umożliwiającym oszczędność energii elektrycznej, nieruchomości, a także potencjalne opłaty za migrację. Zapewniając, że pliki nie mogą zostać zmienione, nasza usługa zapewnia absolutną integralność danych, bez względu na to, jak długo pliki są przechowywane.

Technologia Piql jest przeznaczona do długoterminowego przechowywania, zapewniając wszystkie korzyści tego krótkoterminowego, w formacie, który nie stanie się przestarzały ani nie będzie podatny na niebezpieczeństwa, na jakie narażają się inne nośniki pamięci.

PLANY

Organizacja kontynuuje ewaluację projektu, podczas gdy Piql jest pewny przyszłej współpracy.