Výkonné úložisko pre elektrického operátora

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky (SEPS) zabezpečuje spoľahlivú dodávku elektriny do regiónu a zabezpečuje kvalitnú, bezpečnú a hospodárnu správu prenosovej sústavy.

VÝZVA

Ako poskytovateľ kritických služieb musí SEPS ako súčasť prenosovej sústavy udržiavať a efektívne prevádzkovať mnoho rôznych zariadení.  Prenosová sústava sa skladá zo silových zariadení so životnosťou až 80 rokov. K nim prislúcha dokumentácia o zariadeniach, ktorá je referenčná počas celej doby ich životnosti. Dokumentácia musí byť prístupná na bezpečnostné kontroly, údržbu a odstraňovanie problémov počas celej doby jej používania.

Podobne ako mnohé iné podniky na Slovensku má SEPS rozsiahly papierový archív. Bezpečné udržiavanie týchto papierových dokumentov predstavovalo nielen náklady navyše za skladovanie tak veľkého objemu, ale aj problémy napríklad s vyhľadávaním, nedostatočnou koordináciou, poškodením či dokonca stratou dát. Organizácia sleduje inovatívne spôsoby v oblasti archivácie dát a hľadala riešenie digitálneho úložiska, ktoré by vydržalo požadovanú dobu. 

RIEŠENIE

Piql ponúka bezpečné ukladanie dát pre kritické dokumenty, ktoré sú príliš dôležité na to, aby ste ich mohli stratiť a zabezpečuje ich dlhodobú dostupnosť bez ohľadu na to, koľko času uplynie.

SEPS objavil jedinečnú technológiu piqlFilm s neuveriteľnou životnosťou a integritou údajov a rozhodol sa vyskúšať naše riešenie ako potenciálny systém ukladania dát do budúcnosti. Použitím inovatívnej technológie dokázal Piql optimalizovať metadáta dokumentov a zlepšiť koordináciu a organizáciu súborov pred ich dlhodobým uložením. Súbory boli uložené v hybridnej forme, kombinujúc digitál aj analóg pre maximálne využitie.
Keďže k súborom nie je potrebné pravidelne pristupovať, „chladné“ offline úložisko piqlFilm bolo efektívnou a ekonomicky výhodnou voľbou. Riešenie šetrí spotrebu energií, náklady za prenájom nehnuteľností a potenciálne poplatky za migráciu. Uložené dáta nie je možné nijako modifikovať a piqlFilm tak garantuje absolútnu integritu údajov bez ohľadu na to, ako dlho sú súbory uložené.

Technológia Piql je určená pre dlhodobé ukladanie kritických a cenných dát a zároveň poskytuje všetky výhody krátkodobého ukladania vo forme, ktorá nezastará ani nebude zraniteľná voči rizikám, ktorým čelia iné pamäťové médiá.