Wyjątkowe rozwiązanie archiwizacyjne dla studia architektonicznego

Od momentu powstania w 1992 roku grupa Jančina Architects ma na celu świadczenie kompleksowych usług swoim klientom w zakresie architektury wnętrz oraz projektowania czy planowania, urbanistyki, inżynierii, a także zarządzania projektami. ​

IDEA

Firmy architektoniczne posiadają znaczne ilości cennej dokumentacji, na którą składają się projekty, zapisy planistyczne, wnioski i pozwolenia terytorialne, procedury budowlane, dokumentacja przetargowa i dokumentacja wdrożeniowa.

Często konieczna jest archiwizacja znacznych ilości dokumentów i przekazanie ich właścicielowi budynku w formie papierowej. W miarę upływu czasu dokumenty te, zawierające cenne informacje, mogą zostać utracone lub uszkodzone. Nasz klient poszukiwał rozwiązania, które bezpiecznie przechowa niezbędne dokumenty przez cały okres użytkowania budynku, jednocześnie ograniczając koszty przechowywania i utrzymania dokumentów.

ROZWIĄZANIE

Jančina Architects Group wybrała firmę Piql do archiwizacji i przechowywania dokumentacji architektonicznej i budowlanej Centrum Handlowego AUPARK Bratislava.

Obejmuje to:

  • przygotowanie dokumentacji papierowej dla archiwów
  • digitalizacja dokumentów papierowych
  • wydzielenie metadanych
  • udostępnianie w internecie
  • trwałe analogowe przechowywanie binarnych i wizualnych danych

W sumie przetworzono ponad 28000 stron dokumentów papierowych przed digitalizacją, natomiast wydzielenie metadanych umożliwiło kontrolę nad tekstem.

„Digitalizacja, archiwizacja i przechowywanie oferowane przez Piql to idealne rozwiązanie do długoterminowego zabezpieczenia dokumentacji przy ograniczonych kosztach utrzymania naszych archiwów.”​

Wszystkie pliki są zgodne ze standardami archiwizacji OAIS razem z otwartym kodem zapisanych również na piqlFilm, co gwarantuje, że dane i dokumenty zawsze będą mogły być odczytane niezależnie od dominującej technologii w przyszłości.

Dzięki temu rozwiązaniu klient ma nieograniczony dostęp do zarchiwizowanych dokumentów, które wcześniej były przechowywane wyłącznie w formie papierowej, eliminując ryzyko utraty tych informacji z upływem czasu. Dokumenty są teraz przechowywane w dwóch miejscach – online na serwerach klienta oraz na piqlFilm.

Przekazując dokumentację projektową właścicielowi obiektu, architekt może również przekazać kopię plików i dokumentów deweloperowi (osobie trzeciej) na piqlFilm, co gwarantuje autentyczność i niezmienność, a także natychmiastowy i dożywotni dostęp do oryginalnych danych.

Rozwiązanie Piql zaowocowało również zwolnieniem cennej przestrzeni dyskowej oraz zwiększeniem możliwości przeszukiwania i znajdowania kolekcji, tworzących wartość dla organizacji.

KORZYŚCI

  • wygodny dostęp do dokumentów online i offline
  • długoterminowa archiwizacja na odpornym i bezpiecznym nośniku
  • dostępność OAIS w przyszzłości
  • opłacalny i wydajny