Archívne riešenie na mieru pre architektonické štúdio

Architekti zo štúdia Jančina Architects sa od svojho vzniku v roku 1992 zameriavajú na poskytovanie komplexných služieb v oblasti architektúry, interiérového dizajnu, územného plánovania, urbanizmu, stavebného inžinierstva a projektového manažmentu.

VÝZVA

Architektonické štúdiá disponujú veľkým množstvom kritickej dokumentácie pozostávajúcej z návrhov, projektových záznamov, žiadostí a schválení v územných konaniach, stavebných postupov, súťažných podkladov a realizačnej dokumentácie.

Často potrebujú archivovať rozsiahle objemy dokumentov a poskytnúť ich majiteľovi budovy v listinnej podobe. Ako plynie čas, tieto dokumenty obsahujúce dôležité informácie, sa môžu stratiť alebo poškodiť. Štúdio Jančina Architekti hľadalo riešenie, ktoré by bezpečne uchovávalo potrebné dokumenty počas celej doby životnosti budovy, pričom by minimalizovalo náklady na uskladnenie a údržbu dokumentov.

RIEŠENIE

V Jančina Architects si vybrali našu technológiu pre zabezpečenie archivácie a uchovania architektonickej a stavebnej dokumentácie nákupného centra AUPARK v Bratislave.

Riešenie zahŕňalo:

  • prípravu papierovej dokumentácie pre digitálne archívy
  • digitalizáciu listinných dokumentov
  • extrakciu metadát
  • prístupnosť online
  • trvalé off-line digitálne a vizuálne úložisko

Celkovo bolo pripravených, spracovaných a následne digitalizovaných viac ako 28 000 strán papierovej dokumentácie, pričom extrakcia metadát umožňuje fulltextové vyhľadávanie.

„Digitalizácia, archivácia a dlhodobé úložisko, ktoré ponúka Piql predstavuje pre nás ideálne riešenie pre dlhodobé ukladanie dokumentácie s nižšími nákladmi na údržbu archívu.“

Všetky súbory sú v súlade s archívnymi štandardmi OAIS a obsahujú otvorený zdrojový kód zapísaný na piqlFilm. Je to médium, ktoré zabezpečí, že dáta a dokumenty môžu byť v budúcnosti vždy prečítané nezávisle od používanej technológie. Týmto riešením má klient neobmedzený prístup k archivovaným dokumentom, ktoré boli predtým uložené len v listinnej podobe. Dokáže takto eliminovať riziko, že by dané informácie mohli byť časom znehodnotené.

Dokumenty sú teraz uložené na dvoch miestach – online u klienta na vlastnom serveri a na piqlFilme. Pri predkladaní projektovej dokumentácie vlastníkovi objektu má architekt možnosť predložiť aj kópiu na piqlFilme developerovi (tretej strane) a garantuje tak autenticitu, nemennosť a tiež okamžitý a celoživotný prístup k pôvodným údajom.

Riešenie spoločnosti Piql tiež viedlo k uvoľneniu cenného úložného priestoru a zvýšilo prehľadnosť a vyhľadateľnosť identifikácie celej kolekcie údajov, čo viedlo k tvorbe pridanej hodnoty pre klienta.

VÝHODY NÁŠHO RIEŠENIA

  • rýchly prístup k online aj offline dokumentom
  • dlhodobá digitálna archivácia na odolnom a bezpečnom médiu
  • formáty OAIS zabezpečujúce dostupnosť aj v budúcnosti
  • efektívnosť nákladov