Uchovávame občianske spomienky prezidenta pre Fundación Felipe González v bezpečí

Nadácia Felipe Gonzáleza má dve hlavné misie, jej cieľom je byť think-tankom myšlienok o globálnom pokroku, sociálnej demokracii a rovnosti. Na druhej strane sa hlási k „občianskej pamäti“ a sprístupňuje verejnosti archív bývalého prezidenta.

POZADIE

Zachovanie pamäti v prospech budúcich generácií je kľúčovou hodnotou a cieľom Nadácie. Digitalizácia je začiatkom tohto procesu a kľúčovým hľadiskom je spôsob zaobchádzania s dokumentami, ich katalogizácia, a vplyvy na ich dostupnosť a ochranu.

VÝZVA

Rýchle technologické skoky a napredovanie v IT znepokojuje nielen Nadáciu, ale aj archivárov na celom svete. Mnohé organizácie stavajú svoj archív na stratégiách pravidelnej migrácie údajov, keď všetky uložené dáta presúvajú na nové médiá alebo ukladajú v nových formátoch každých niekoľko rokov. Tento proces je nielen ekonomickou záťažou, ale riskuje aj stratu či poškodenie dát. Nadáciu zaujala jedinečná technológia Piql, ktorá rieši problém zastarávania úložísk a garantuje budúcu dostupnosť k uloženým dátam na viac ako 500 rokov. Vďaka popredným službám digitalizácie, ktoré ponúkajú optické rozpoznávanie znakov a obohatenú extrakciu metadát, spolu s odbornou podporou pri správe archívov ponúka Piql životaschopné riešenie zamerané na budúcnosť.

Posilnenie potreby prijať udržateľné stratégie na dlhodobé digitálne uchovávanie údajov a dokumentov je základnou otázkou, ktorá musí byť na programe verejnosti. Oceňovanie našej minulosti by nemalo pozostávať len z uchovávania a digitalizácie. Musíme rozšíriť diskusiu, aby sme nepodcenili najdôležitejší rozmer: pamäť treba chápať ako službu občanom.

RIEŠENIE

Nadácia Felipe Gonzáles pripravila pilotný projekt pre lepšie pochopenie výhod technológie piqlFilmu a vybrala 3 zbierky z archívu španielskej novodobej  histórie.
Kroky k demokracii (Predústavné tajné stretnutia) / vrátane prepisu rozhovorov uskutočnených v októbri 1976 a v marci 1977 medzi velením tajných služieb (Ústredná dokumentačná služba), Felipem Gonzálezom a Alfonsom Guerrom, mladými vodcami španielskych socialistov, členov stále ilegálnej socialistickej strany.  Socializmus: Kongresy / Fotografie, ktoré urobil Pablo Juliá, zobrazujúce kongres Španielskej socialistickej robotníckej strany. Život v Moncloa: Vláda / Úrady a vypočutia. Zápisníky prezidenta sú svedectvom každodenného života v paláci Moncloa. V tejto ukážke nájdeme rukou písané anotácie; prípravné poznámky pre parlamentné rozpravy; poznámky zo stretnutí; návrhy listov či úvahy o aktuálnom politickom dianí. ďalej aj fotografie od Miguela Povedana, oficiálneho fotografa v Moncloa, ako svedectvo stretnutí prezidenta, vrátane slávnostného podpisu pristúpenia k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu v roku 1985, mierovej konferencie pre Blízky východ a rôzne iberoamerické summity v roku 1991.

BUDÚCNOSŤ

Ako poďakovanie je na reele uchovaná aj zbierka niekoľkých fotografií zo stretnutí prezidenta s nórskymi predstaviteľmi Gro Harlemom, Kåre Willochom a Haraldom V. PiqlFilm Nadácie Felipe Gonzáles je súčasťou jedinečného úložiska svetovej pamäte Arctic World Archive na Svalbarde.