Národné poklady Brazílie uložené na Svalbarde

Arquivo Nacional alebo Brazílsky národný archív zaručuje ochranu národného dedičstva pomocou uchovávania, technického a digitálneho spracovania a riadenia prístupu k dátam a záznamom.

VÝZVA

Archív obsahuje 2,5 petabajtov informácií vrátane tisícok dokumentov, veľkú online zbierku, desiatky elektronických stránok, sedem databáz a 42 výskumných nástrojov. Súčasťou archívu je aj zbierka papierových dokumetov.

Spravovanie takto rozsiahlej zbierky predstavuje pre manažment veľkú výzvu do budúcnosti. Mnoho archívov sa spolieha na stratégie pravidelnej migrácie, aby zachovali prístupnosť k digitálnym údajom a dátam, čo však môže byť riskantné a pre archívy s veľkými zbierkami aj ekonomicky náročné. Zbierky sú často uchované v zastaralých systémoch a proces digitalizácie analógových záznamov je náročný. Pri súčasných rýchlych technologických zmenách a zastarávaní technológií predstavuje digitálne vytvorený obsah azda najväčšiu výzvu, doslova preteky s časom, aby údaje neostali uväznené na nečitateľných médiách alebo v nečitateľných formátoch.

"Sme hrdí, že vytvárame novú históriu pre Brazíliu a môžeme byť súčasťou dôležitého momentu uchovania najcennejších dokumentov zo 16. až 20. storočia do Arktického svetového archívu. Veríme, že takto dokážeme zabezpečiť, že budúce aj generácie budú mať prístup k našej národnej histórii."

Predseda ústavného kongresu Ulysses Guimarães drží kópiu ústavy z roku 1988

RIEŠENIE

Riaditeľ brazílskych národných archívov, Ricardo Marques, vyjadril obavy o bezpečnosť uchovávania údajov. Zdôraznil nebezpečenstvo prírodných katastrof a kybernetických hrozieb a verí, že ukladanie záznamov na Svalbarde je tou najbezpečnejšou možnosťou, ako dáta zabezpečiť pre budúcnosť. V trezore AWA sú umiestnené nielen historické dokumenty o otroctve a jeho ukončenív Brazílii, ale aj aj kópia brazílskej ústavy.

Po zapísaní údajov na fyzické kotúče piqlFilmu nie je možné viac údaje upravovať ani modifikovať. Brazílsky národný archív zaznamenal veľký záujem o našu technológiu, lebo je nezávislá od dodávateľa technológií. Archívy zápasia s rastúcimi nákladmi a prvý projekt uchovávania najdôležitejších historických dokumentov na piqlFilm, ktorý nepotrebuje žiadne ďalšie migrácie a je zeleným udržateľným riešením, smeruje k transformácii brazílskeho archívu. 

BUDÚCNOSŤ

Nové úložisko údajov s názvom Svetový arktický archív (AWA) je vybudované na ostrove Svalbard v Severnom ľadovom oceáne, hlboko pod permafrostom vo vnútri bývalej uhoľnej bane. Svalbard je demilitarizovaná zóna ležiaca za severným polárnym kruhom. Všetky dáta v AWA uložené na unikátnom médiu piqlFilm so životnosťou viac ako 500 rokov sú uchovávané ako záloha pre prípad katastrofy, vďaka ktorej bude môcť ľudstvo „začať odznovu“. Banka sa otvára len dvakrát do roka, kvôli uskladneniu nových „prírastkov“ svetovej pamäte.