Zachytávame historické momenty s Alinari

Fratelli Alinari je jednou z najstarších fotografických spoločností na svete, ktorá bola založená v talianskej Florencii v roku 1852. Jej archívy obsahujú 5,5 milióna fotografií z celého sveta a zahŕňajú zbierku od dagerotypií až po moderné digitálne snímky.

Alinari dokumentuje históriu Talianska a sveta zachytávajúc umenie, kultúru, priemysel, spoločnosť a krajinu. Pre Fratelli Alinari je ochrana viac ako 200 rokov nenahraditeľných obrazov kľúčovou úlohou, vrátane ich bezpečného uchovania pre budúce generácie.

VÝZVA

Pred časom spoločnosť Alinari začala s projektom ochrany svojich fotografií, dagerotypií, ambrotypií, albionových výtlačkov, želatínových výtlačkov striebra a koloidného skla, kde digitalizácia bola prvým krokom projektu.

Počas digitalizácie Fratelli Alinari zistila, že súčasná stratégia uchovávania digitálnych dát nie je optimálna a spoločnosť začala hľadať spoľahlivé a trvácne médium na uchovanie svojich fotografií a digitálnych dát. Technológia Piql s produktom fotosenzitívneho filmu piqlFilm dokáže zaistiť odolnosť dát na viac ako 500 rokov a garantuje bezpečné uloženie dát bez možnosti manipulácie. PiqlFilm je preto považovaný za večný dátový nosič, ideálny na dlhodobé uchovávanie historicky cenných dát.

Italian ruins. Image from 1860. Fratelli Alinari ©
Italian ruins. Image from 1860. Fratelli Alinari ©

"Takže sme sa dnes rozhodli, že Piql je jednoznačne najlepšie riešenie, ktoré poskytuje najbezpečnejší mechanizmus na dlhodobé ukladanie a uchovávanie cenných informácií na priemyselnej úrovni ."​

RIEŠENIE

„Večná“ povaha filmovej technológie v kombinácii so zaručenou budúcou dostupnosťou bola pre Fratelli Alinari jednoduchou a jasnou voľbou. Naša bezpečná a odolná technológia piqlFilm dala spoločnosti Alinari istotu, že ich zábery budú existovať aj dlho po nás a každý reel obsahuje jasný návod na získanie dát, v ľudsky čitateľnej podobe.

Pre pilotný projekt Alinari vybral viac ako 500 majstrovských diel z 19. storočia pre ich kultúrnu, historickú, ekonomickú a vzdelávaciu hodnotu. Snímky boli prenesené na piqlFilm ako digitálne súbory s vysokým rozlíšením a zároveň aj ako vizuálne zobrazenia. PiqlFilm bol následne bezpečne uložený v archíve svetovej pamäte Arctic World Archive.

BUDÚCNOSŤ

Alinari verí v technológiu Piql, považuje ju za najlepšie a najbezpečnejšie riešenie na dlhodobé ukladanie cenných údajov a viac ako 500 svojich majstrovských diel uchováva na „večnosť“ archíve svetovej pamäte v Artic World Archive.