Historické dokumenty Národného archívu Mexika

Čo robíte, aby ste zabezpečili, že budúce generácie budú mať prístup k najdôležitejším historickým dokumentom vašej krajiny? Národný archív Mexika (The Archivo General de la Nación de México) sa rozhodol túto úlohu zveriť Piql a Arctic World Archive.​

VÝZVA

Národný archív Mexika patrí medzi najvýznamnejšie národné archívy na svete a uchováva základné dokumenty mexického štátu a jeho historické záznamy. Zachované súbory pochádzajú od vládnych inštitúcií a súkromných organizácií, od administratívy Nového Španielska až po Národné obdobie, ktoré sa začalo v roku 1821. Zbierka má 375 miliónov strán, ktoré majú rozsah 52 kilometrov. Najstaršie záznamy pochádzajú z tretieho desaťročia 16. storočia a siahajú až do roku 2012. Pre svoj medzinárodný význam patrí časť dokumentov do zbierky známej ako „UNESCO Pamäť sveta„. 

Zbierka dokumentov AGN obsahuje aj mapy, kresby, zvukové záznamy, videá a fotografie. Hlavnou úlohou archívu šíriť dedičstvo, zachovať národnú pamäť a zabezpečiť, aby budúce generácie mohli čítať dokumenty dôležité pre národnú identitu mexického ľudu. Pôvodné papierové verzie sú zraniteľné a digitalizované verzie zvyčajne čelia problémom súvisiacim s migráciou a autenticitou údajov. Úlohou bolo uložiť dokumenty čo najbezpečnejším spôsobom.

"Je to úžasný pocit vedieť, že pamäť môjho národa zostane v bezpečí pre budúce generácie.​"

RIEŠENIE

Národný archív Mexika sa rozhodol pre uloženie na piqlFilm zhromaždiť tie najcennejšie historické dokumenty za posledných 400 rokov. Zahŕňajú dedičstvo predhispánskych ľudí, okrem iného aj Zákon o nezávislosti od Španielska z roku 1821, či súčasnú aj minulú ústavu.

Unikátna životnosť viac ako 500 rokov, ktorú garantuje piqlFilm, bola pre archív rozhodujúca. Ako dodatočné bezpečnostné opatrenie je piqlFilm uložený v geopoliticky najbezpečnejšom dátovom trezore na svete; v Arctic World Archive na Svalbarde.