Yongseok Oh, Drama No. 6, 2011, Two channel video. Courtesy of the artist

Navždy uložené nadčasové umenie​

Sme hrdí, že môžeme podporiť Yongseok Oh-a, mediálneho umelca kórejského pôvodu, ktorý vytváraním vizuálnych koláží prepája minulé a súčasné.

VÝZVA

Yongseok Oh prostredníctvom svojho umenia a vytváraním vizuálnej koláže statických a pohyblivých obrázkov kladie dôraz na prepájanie minulosti a súčasnosti, skutočného a vymysleného. 
Myšlienkou projektu „Eternal Pause“ (Večná pauza) bolo využitie starých fotografií a opätovné oživenie momentu na fotografii prostredníctvom pohybu. Na realizáciu projektu hľadal ľudí, ktorí si chceli svoje fotografie a spomienky na jedinečné životné momenty uchovať navždy. Hľadal ďalšie možnosti ako osláviť pojem času a zachovať tento teraz žijúci okamih do budúcnosti.

"Myslím si, že Arctic World Archive je skvelý nápad, podobne ako Global Seed Vault, a je ešte umeleckejší. Poslaním Piql je uchovanie minulého navždy. Môj projekt zachytáva nehybné, minulé momenty v čase, oživuje ich a vytvára z nich z pohyblivé ... akoby sa ich snažil priviesť naspäť k životu, navždy."

RIEŠENIE

Neuveriteľne dlhá životnosť piqlFilm bola pre zachovanie tohto projektu jednoznačnou voľbou. Preniesli sme celú kolekciu na naše unikátne pamäťové médium piqlFilm, ktorý vydrží viac ako 500 rokov. Všetky dáta boli uložené vizuálne aj digitálne.

Mr. Oh predstavil svoj projekt s piqlFilmom na mnohých významných výstavách, vrátane fotografického bienále v Daegu. Druhá kópia piqlFilm je bezpečne uložená v Arctic World Archive.