UNICEF chráni Deklaráciu práv dieťaťa

Detský fond OSN alebo Detský fond Spojených národov (UNICEF), založený v roku 1946, patrí pod OSN a zodpovedá za poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci deťom na celom svete.

VÝZVA

UNICEF pôsobí vo viac ako 190 krajinách, obhajuje práva detí, zachraňuje ich životy a pomáha napĺňať ich potenciál od raného detstva až po dospievanie. Organizácia sa rozhodla ochrániť a zabezpečiť Deklaráciu práv dieťaťa, ten najdôležitejší dokument na svete tak, aby sa nikdy nestratil. Vedomý si krátkej životnosti väčšiny digitálnych pamäťových médií hľadal UNICEF niečo odolné a trvácne, čo zabezpečí prežitie tohto zásadného dokumentu pre budúce generácie. V rámci 30. výročia podpísania dohovoru začal UNICEF kampaň zameranú na práva detí a na fakt, že ochrana dieťaťa zapísaná priamo v ľudskej DNA.

Na uloženie dokumentu využili logicky aj novú technológiu „DNA digital data storage“, kde sa po jednotlivých stavebných blokoch pestujú jedinečné vlákna DNA. Myšlienka uložiť dokument na „večnosť“ ideálne doplnila celú kampaň a podporila dôležitosť práv detí. DNA digital data storage je však nová technológia, ktorá je stále vo vývoji. Ponúka veľké výhody, pokiaľ ide o odolnosť a kapacitu, avšak spätné čítanie informácií by sa mohlo skomplikovať. Okrem inovatívnej technológie schopnej večného uloženia hľadal UNICEF aj bezpečné miesto pre svoje dokumenty.

Väčšina dokumentov, fotografií, videí a iných údajov je uložená digitálne, vrátane CRC. Problém s digitálnym ukladaním je, že technológia rýchlo zastará; diskety, CD a dokonca aj USB kľúče sú toho príkladom. Dnes ukladáme väčšinu našich digitálnych údajov do „cloudu“. Napriek názvu to znamená, že sa spoliehame na fyzické pevné disky náchylné na výpadky elektrickej energie, ataky hackerov, vojny a prírodné katastrofy.

RIEŠENIE

Okrem ukladania údajov inovatívnou DNA technológiou sa UNICEF rozhodol využiť aj jedinečné vlastnosti technológie piqlFilm a zaručiť tak spätné čítanie bez ohľadu na to, ako dlho budú údaje uložené. Súčasťou každého jedného pásu piqlFilm sú všetky relevantné špecifikácie súborov a návod na získanie dát zapísaný vo formáte čitateľnom pre ľudí. Dáta je tak možné obnoviť kedykoľvek a bez potreby technológií.

Kombinácia týchto dvoch spôsobov poskytuje veľkú istotu, že tento dôležitý dokument prežije a bude dostupný aj v budúcnosti. UNICEF sa rozhodol uložiť dokument v Arctic World Archive (AWA) ako príspevok k rastúcej zbierke svetovej pamäte. Práva dieťaťa budú spočívať spolu s ústavnými dokumentmi rôznych národov, pokladmi kultúrneho dedičstva a spomienkami v útrobách archívu.

"Svetový archív Arctic World Archive je nielen bezpečný, ale obsahuje aj zbierku veľmi dôležitých informácií a kultúrneho dedičstva. Kde je lepšie miesto na uloženie toho, čo považujeme za najdôležitejší dokument na svete, než tu?"

BUDÚCNOSŤ

UNICEF vyzval širokú verejnosť na podpísanie petície na podporu práv dieťaťa, ktorá bude uložená na piqlFilme súčasne s originálnym dokumentom.